Hoppa till huvudinnehåll

Det kan bli fler avgångar från Hangö till Rostock

Nya svaveldirektiv betyder sannolikt emra trafik över hamnen i Hangö.
Nya svaveldirektiv betyder sannolikt emra trafik över hamnen i Hangö. Bild: YLE/Christoffer Westerlund hamntrafik

Shippingföretaget Svenska Orient Linien(SOL) planerar att ta i bruk ett nytt fartyg som ska trafikera linjen Hangö - Rostock. Just nu avgår två fartyg från Hangö till Rostock fyra gånger i veckan. Men nu vill bolaget Svenska Orient Linien öka antalet avgångar till sex.

Någon tidtabell för när det nya fartyget tas i bruk finns inte ännu säger vd Ragnar Johansson.
- Någon tidtabell har vi inte ännu, men vi har möjlighet att ta ett nytt fartyg i bruk på ganska kort varsel. Vi vill avvakta och ser hur marknaden utvecklar sig de närmaste månaderna.

Svenska Orient Linien som satsar på trailer- och containertrafik köpte fartygslinjen Hangö - Rostock under sensommaren av rederiet Scandlines.

Johansson poängterar att en viktig orsak till att SOL köpte linjen Hangö - Rostock var de nya svavelreglerna.
- Sträckan mellan Hangö och Rostock är den kortaste sträckan mellan Finland och Tyskland. När de nya svavelreglerna träder i kraft 2015 får bränslet inte innehålla mer än 0,1 procent svavel. Kostnaderna för bränslet ökar sannolikt upp till 60 procent. Då är det avgörande att köra en så kort sträcka som möjligt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland