Hoppa till huvudinnehåll

Omskärelse av pojkar – uppfostran eller misshandel

Innbär föräldrars rätt till religionsfrihet att de får låta utföra ingrepp på barnen som inte motiveras av medicinska skäl? Också barn har rätt till religionsfrihet och samtidigt till kroppslig integritet. Frågan om rituell omskärelse av pojkar är inte lättbesvarad, det visar debatten i många Europeiska länder.

Sverige tillåter rituell omskärelse enligt lag som enda land i världen. Finland tillåter det i praktiken. Men i båda länder höjs med jämna mellanrum också röster för att förbjuda ingreppet. Världens vanligaste kirurgiska ingrepp är också världens mest kontroversiella.

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att 30 % av världens män är omskurna. Pojkbebisar omskärs av en rad olika skäl, förutom de rent medicinska omskärs miljoner av religiösa skäl, som judar och muslimer. Men också i många kristna länder i Afrika omskärs pojkar. Främst i USA, men också i Kanada och Sydkorea till exempel omskär man sina söner redan på BB av gammal tradition.

Tillåtet i Finland

I Finland görs hundratals rituella omskärelser av pojkar varje år, främst bland muslimer och judar. Diskussionen om rituella omskärelser nådde Finland på 1990-talet när andelen muslimer i befolkningen började öka. Det judiska samfundet och den lilla grupp muslimska tatarer som bott i Finland i hundratals år har traditionellt omskurit sina pojkar utan att det väckt någon större diskussion.
Debatten ledde till de första försöken att lagstifta om saken i början av 2000-talet. Men hittills har alla försök att reglera omskärelse i lag fallit på sin egen eldfängdhet. Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid Helsingfors Universitet räknar sig till dem som inte ser nödvändigheterna med en lag.

Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid HU
Tuomas Ojanen, professor i statsförfattningsrätt vid HU Bild: YLE / Antti Lempiäinen professor statsförfattningsrätt

- Vad skulle man lagstifta om i den, frågar Tuomas Ojanen. Det känns avigt att stifta en lag som specifikt tillåter någonting. Utgångsläget är att allt som inte i rättsväsendet är förbjudet är tillåtet. Det har fungerat hittills, menar Ojanen.

På Social-, och hälsovårdsministeriet ligger en lagberedningen från 2003 och samlar damm. I den föreslås en lag som tillåter rituell omskärelse under förutsättning att det sker medicinskt tryggt med smärtlindring. Formuleringen är ungefär den samma som i Sverige, det enda land världen som har en lagstiftning om icke-medicinsk omskärelse av pojkar.

Svenska debatten blev lag

De svenska politikerna tog lyra på den debatt som fördes om frågan i Sverige i början av 2000-talet och resonerad så att för att trygga både barnens bästa och religionsfriheten måste omskärelsen regleras i lag. Det blev en lag som tillåter rituell omskärelse om den sker medicinskt tryggt.

- Lagens enskilt viktigaste syfte är att se till att unga pojkar får möjlighet att omskäras hygiensikt och med bedövning och att säkerställa att det råder religionsfrihet i vårt land, säger Charlie Weimers, politisk sakkunnig på Socialdepartementet.

Trots lagen har debatten i Sverige inte lagt sig. Svenska barnläkarföreningen uttalade sig för ett år sedan med den försiktiga formuleringen att ingreppet borde avskaffas på sikt. Mer frispråkig är debattören Eduardo Grutzky som arbetar som politiks samordnare på människorättsorganisationen ALMAeuropa. Han anser att rituell omskärelse borde förbjudas i lag å det snaraste.

Eduardo Grutzky, politisk samordnare på ALMAeuropa
Eduardo Grutzky, politisk samordnare på ALMAeuropa Bild: YLE / Antti Lempiäinen almaeuropa

- Övergrepp på barn är systematiskt utförda i Sverige med Socialstyrelsens välsignelse bara för att det är grupper som hållit på med det i många århundraden och det är inte en rationell förklaring, säger Grutzky.

Eduardo Grutzky är själv av judisk börd och har också låtit omskära sina söner, även om han tar avstånd från ingreppet idag. Han säger att eftersom judendomen avskaffat en rad andra regler om att stena otrogna kvinnor och döda barn som inte respekterar sina föräldrar skall det också gå att avskaffa omskärelsen.

Omskärelse av pojkar har diskuteras livligt i många Europeiska länder under det gångna året. I Tyskland ligger ett lagförslag i stil med Sveriges hos parlamentet som bäst. Men diskussionen om omskärelsens vara eller inte vara pågår inte bara bland oss andra. Speciellt bland judar förs en relativt liten men livlig diskussion om frågan. Eduardo Grutzkys släkt i Israel omskär inte sina söner.

- De här människorna hör till en upplyst medelklass. I vissa familjer väljer judar i dag det som kallas Brit Shalom, ett inträde i det judiska livet utan omskärelse säger Eduardo Grutzky.