Hoppa till huvudinnehåll

Unik rörtunnel ersätter obevakade järnvägsplankorsningar i Karis

Den farliga plankorsningen vid Albackavägen i Karis kanske ersätts med en ny rörtunnelanslutning.
Den farliga plankorsningen vid Albackavägen i Karis kanske ersätts med en ny rörtunnelanslutning. Den farliga plankorsningen vid Albackavägen i Karis kanske ersätts med en ny rörtunnelanslutning. Bild: YLE/ Marga Sandström albackavägen

Trafikverket har fått extra projektpengar för att byggadet en unik rörtunnel som går under järnvägen. Tunneln skulle ersätta de farliga järnvägsplankorsningarna vid Torparis, Sundberg och Leskinen det vill säga mellan Ärtsvedsvägen och Albackavägen i Karis.

Bild: NMT-centralen, Finnmap Infra Oy omkörningsfil

Planerna togs väl emot av markägarna och Raseborgs teknikska direktör Jan Gröndahl hoppas att tunnelbygget blir av.
Bild: NMT-centralen, Finnmap Infra Oy plankorsning

Om allt går vägen, skall byggandet inledas under självständighetsveckoslutet med att placera tunnelrören under järnvägen. Tanken är att arbetet skulle ta 25 timmar och under den tiden är tågtrafiken avbruten på Hangö-Hyvingebanan.

Det är fråga om två separata tunnlar,en för biltrafik och en annan mindre för fotgängare. Raseborgs stad deltar i byggandet med 280 000 euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland