Hoppa till huvudinnehåll

Allt vanligare med okända förövare i våld mot kvinnor

En ensam kvinna går på en mörk gata
En ensam kvinna går på en mörk gata Bild: Yle/Pentti Palmu överfall

I dag klär sig än en gång många mänskor i orange, för att uppmärksamma kampanjen "UNiTE to End Violence Against Women".

Det är FN:s generalsekreterare som genom kampanjen vill lyfta fram arbetet för att motarbeta våld mot kvinnor och flickor. Med start i juli har den 25:e i månaden utlysts till orange dag.

Mikael Appel vid Österbottens polisinrättning
Mikael Appel. Mikael Appel vid Österbottens polisinrättning Bild: Yle/Agneta Glad mikael appel

Här i Österbotten är våld mot kvinnor lika allmänt förekommande som i landet som helhet, säger Mikael Appel, informationsansvarig på polisen i Vasa.

Vanligare med okända förövare


Appel säger att en förändring har skett under de senaste åren. Tidigare utsattes kvinnor för våldsamheter i huvudsak i parförhållanden. Numera har det blivit något vanligare att förövaren är en okänd person.

Om polisens roll och möjligheter i samband med den här typen av våldsbrott säger Appel att det första som görs är en brottsanmälan. Därefter utreds det skedda.
- Om vi kommer till platsen då något konkret pågår så griper vi den våldsamma parten, säger han.

Offren styrs vidare till instanser som kan ge hjälp, exempelvis brottsofferjouren.

Viktigt att anmäla direkt

Ju mer och fler bevis på det skedda som kan uppvisas, desto bättre är polisens förutsättningar att hjälpa, säger Appel.

- I fall där det gått lång tid efter det skedda och vittnen saknas är det svårt att göra något. Men har det nyligen skett och man kan få läkarutlåtande lyckas det bättre, säger Appel.

Stort mörkertal

Då det gäller mörkertalet för våld mot kvinnor säger Mikael Appel att det i undersökningar talas om att endast mellan 10 och 20 procent av fallen kommer till polisens kännedom.
- Har man blivit utsatt för ett brott bör man absolut ta kontakt, säger Appel.

Han säger att polisen är alltid skyldig att göra en anmälan om en misshandel kommer till deras kännedom.

Skyddshemmet hjälper

För den som drabbats av familjevåld finns hjälp att få. Skyddshemmet erbjuder en trygg plats i hemlik miljö för främst kvinnor och barn som upplevt eller känner sig hotade av våld i par- eller närrelationer. Till skyddshemmet kan den som vill komma direkt från en våldssituation, vid hot om våld eller då man upplevt våld under en längre tid och upplever att man inte längre kan hantera situationen.

Vid skyddshemmet tar man hänsyn till alla parter i en familjevåldssituation och barnets bästa tryggas i alla förhållanden. Skyddshemmet har öppet dygnet runt och man kan gärna ringa skyddshemmet på förhand, men det är inte nödvändigt.

Virpi Hagström är verksamhetsledare för Vasa mödra och skyddshem ry.
Verksamhetsledare Virpi Hagström från Mödra och Skyddshemmet i Vasa Virpi Hagström är verksamhetsledare för Vasa mödra och skyddshem ry. Bild: YLE/Ulrika Stagnäs-Lund vasa mödra- och skyddshem

Skyddshemmets webbsida

Kontaktuppgifter till Skyddshemmet hittar du här:
Besöksadress: Vörågatan 2 A (ingång från baksidan), 65100 Vasa.
Telefon: (06) 312 9666. E-post: turvakoti(at)vaasanturvakoti.fi

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten