Hoppa till huvudinnehåll

Hjortar och rådjur

Rådjur finns i nästan hela Finland.
Rådjur finns i nästan hela Finland. Rådjur finns i nästan hela Finland. Bild: YLE/Public domain hjortdjur

Jakt och viltvård går hand i hand. Så garanterar och kontrollerar man viltstammars överlevnad och existens samt garanterar att jägaren eller jaktlagen har något att fälla följande säsong. Hjortdjuren hör till de fyrbenta krabaterna som ställer till det för såväl bilister som jordbrukare. Men vilka hjortdjur lever då i Finland?

Vitsvanshjort (Odocoileus virginianus)
Hanen (bocken) kan vara upp till 2,40 meter lång och upp till 135 kilogram tung. Sommarpälsen är röd-brun, vinterpälsen grå. Svansens undersida är vit. Vitsvanshjorten inplanterades i Finland på Laukkos herrgårds mark i Vesilax, Birkaland 1934 och blev ett av världens mest lyckade inplanteringsprojekt. Vitsvanshjorten upplevs dock problematisk för jordbruk och trafik och i t ex Sverige är den så pass oönskad att man har rätt att jaga den året runt. Hjorten har också introducerats i Nya Zeeland, Slovakien och Tjeckien. Vitsvanshjortens naturliga hemtrakter är södra Kanada, USA och nordliga delar av Sydamerika.

Höstgryta

Äppelstekt lammfilé eller rådjur

Rådjur (Capreolus capreolus)
Rådjur är ett litet hjortdjur som förekommer i Europa och Mindre Asien. De väger 20-30 kg Pälsen är kort och varmbrun. Rådjuret har ett hundskallsliknande läte.
Eftersom man inte hittat fossil eller benrester av rådjur har biologer levt i tron att rådjuret är ett relativt nytt fenomen på våra breddgrader, men på senare tid har man accepterat teorin om att rådjur kan ha funnits här redan för ca 7000 år sedan tillsammans med skogsren, men dött ut på 1500- eller 1600-talen pga kalla vintrar. Stöd för denna teori finner man i det finska ordet tarvas, som skulle ha betytt rådjur.

Man vet med säkerhet att rådjur förekommit på Åland sedan 1500-talet, med största sannolikhet inplanterad. Bland de första gångerna rådjur nämns i skrift är i ett brev av Gustaf Vasa 1537. Kungen meddelar att rådjuren är en av orsakerna varför han vill införliva Åland till kronan i Stockholm. Dokumentationen av åländska rådjur slutar i början av 1600-talet då populationen uppenbarligen försvunnit från ön helt och hållet. 41 rådjur återinfördes i landskapet på 1950- och 1960-talen.

Sedan 1950-talet har rådjur inplanterats och spridit sig till stora delar av hela landet. De första populationerna på fastlandet noterades i Torneå och längs Bottniska vikens östkust. I sydöstra Finland upptäcktes snart de första individerna i Ruokolax i södra Karelen. Rådjuren kan ha härstammat från kejserliga jaktmarker i Ingermanland. På 1980-talet började rådjur även vandra mot nordöstra Lappland, till Enare och Utsjoki. Vid samma tider introducerades ytterligare populationer i Hyvinge, Tavastland, Rajamäki och Lojo.

Viltpaj med hjort och kanin

Varm sallad med rökt hjort i kryddhölje och myskpumpa

Dovhjort (Dama dama)
Dovhjorten kommer ursprungligen från Medelhavsområdet, men är utbredd i hela Centraleuropa och inplanterades i Storbritannien av romarna. Nordbor har haft dem för jaktändamål, och de utplanterades på flera kungliga jaktområden under 1500-talet. I Finland har man försökt introducera dovhjorten flera gånger om, men permanenta bestånd har man bara lyckats med på tre orter, i Ingå (1935), vid Nääs i Hyvinge (Kytäjä) (1953-1954) och i Pargas skärgård (1972-1973) med begränsad spridning i närområdena. 2006 uppskattades att det i landet fanns omkring 600 individer. Dovhjorten utfodras till vintern och jagas även småskaligt.

Kronhjort (Cervus elaphus)
Kronhjort förekom i sydvästra Finland och på Åland som vilt på 1400- och 1500-talen. Enligt gamla källor skulle hertig Johan har infört kronhjort i Runsala 1562, Djuren måste dock utfodras på vintern för att överleva. De kan eventuellt ha rört sig fritt på Åland. Kronhjort fick jagas endast av kronan och de sista fälldes 1599, på Åland i början av 1600-talet. På 1930-talet försökte man införa kronhjort i Ingå, men den lilla stammen på ett tjugotal individer dog ut i mitten av 1970-talet. Med klimatförändringarna och varmare vintrar antar man att kronhjorten åter kan börja söka sig upp till Finland via de baltiska länderna. Kronhjorten pryder landskapet Ålands heraldiska vapen.

Du som funderat på att gå med i ett jaktlag eller bara vill veta hur jakt och viltvård fungerar. Här är en länk till Finlands viltcentral.