Hoppa till huvudinnehåll

Vårdmiljoner saknas i Raseborg

Pengarna för vården räcker inte till. Budgeten överskrids med flera miljoner. Bild: YLE/Rolf Granqvist infusion


Grundtrygghetsnämnden i Raseborg föreslår stadsstyrelsen att ungefär 98 miljoner euro borde reserveras för vården i Raseborg.

Grundtrygghetsnämnden räknar med att drygt 53 miljoner euro behövs för grundtrygghetens beställarenhet och drygt 41 miljoner för grundtrygghetsproduktion.

Budgeten för 2013 borde balanseras utan att kommunalskatten höjs. Det innebär en betydlig minskning av serviceutbudet.

Budgeten överskrider de givna ramarna med ungefär tre och en halv miljoner euro.

Grundtryggheten står för ungefär 60 procent av Raseborgs stads kostnader. Grundtrygghetsnämnden behandlade ärendet på torsdagskvällen.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland