Hoppa till huvudinnehåll

Schmallenberg-virus bland nötkreatur

Kor
Kor Bild: Yle djurhållning

Nötkreatur i södra och sydvästra Finland har konstaterats bära på Schmallenberg-virus. Livsmedelssäkerhetsveket Evira har konstaterat antikroppar mot viruset på flera gårdar.

Viruset sprids via knott och smittar inte till människor. Schmallenberg-viruset kan förorsaka feber, minskad mjölkproduktion och diarré hos vuxna djur och leda till missbildningar och för tidig födsel hos dräktiga kor.

Viruset leder inte till några åtgärder av myndigheterna.

- Om djuret har antikroppar betyder det att viruset inte mera finns kvar i kroppen och att det inte längre smittar. Virusskedet är kort, bara några dagar, och det är därför svårt att upptäcka. Däremot hålls antikropparna kvar i kroppen länge, sannolikt hela livet, säger specialforskaren Ulla Rikula på Evira.

Ingen medicinering

Enligt Eviras undersökningar förekommer Schmallenberg-viruset åtminstone söderom linjen Vasa-Nyslott. Hittills har prov från 47 gårdar undersökts, av dem har antikroppar konstaterats i 25 av proven. I september hittades viruset också hos nötkreatur på Åland.

Den kreatursuppfödare som misstänker att viruset förekommer på gården kan ta kontakt med en veterinär för att komma överens om provtagning.

Någon medicinering finns för tillfället inte, inte heller något förebyggande vaccin.

I de länder i Europa där viruset förekommer har man inte konstaterat några svåra följder. Förekomsten av knott som sprider sjukdomen minskar till vintern, vilket betyder att också förekomsten av viruset minskar.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes