Hoppa till huvudinnehåll

Bolånetak oroar Sparbanksförbundet

Bild: YLE/Rolf Granqvist nya bostadshus

Planerna på ett lagstadgat bolånetak oroar Sparbanksförbundets vd Pasi Kämäri. Nästan tre fjärdedelar av dem som överväger att köpa sin första bostad skulle få problem om det i lagen står att bostadsköparen måste ha minst 10 procent eget kapital, visar Sparbankens Sparbarometer 2012.

Över hälften av de tillfrågade skulle bli tvungna att skjuta upp det första bostadsköpet om bolånetaket införs. I huvudstadsregionen skulle andelen vara närmare 80 procent.

Sparbanksförbundets vd Pasi Kämäri anser att kravet på eget kapital skulle göra det omöjligt för många att köpa en egen bostad. Samtidigt skulle handeln med bostäder mattas av.

Sverige införde ett bolånetak på 85 procent av bostadens värde år 2010. Reformen ledde enligt Kämäri till minskad bostadsproduktion. Bankchefen anser att man i Finland borde vänta och se huruvida Sverige ändrar på bolånetaket som infördes för att hindra att folk blir överskuldsatta och att det uppstår lånebubblor.

Sparbarometern visar att nästan 70 procent av finländarna lyckas spara pengar. Hälften av finländarna skulle klara av att spara över 100 euro i månaden, men bara 28 procent gör det. Var femte sparar högst 50 euro i månaden. Närmare en tredjedel sparar inte överhuvud taget - antingen för att de inte har råd eller för att de inte vill spara.

Att sätta pengar på den egna bostaden är enligt barometern det bästa sättet att spara pengar. Det anser över 60 procent av de tillfrågade. Andra sparformer som anses vara bra är sparkonton, tidsbundna depositioner och en placeringsbostad. Fondandelar och börsaktier kommer först på femte respektive sjätte plats på listan över populära sparformer.

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi