Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsstadga i Pargas väcker kritik

Vänsterförbundets Nina Söderlund.
Vänsterförbundets Nina Söderlund. Bild: Yle / Johanna Burman vänsterförbundets nina söderlund

En ny förvaltningsstadga är under planering i Pargas men planerna väcker kritik. Dels kritiseras den nya förvaltningsstadgan för hota närdemokratin i skärgården men också för att folket inte fick säga sin åsik om planerna innan kommunalvalet.

Den reviderade förvaltningsstadgan i Pargas skulle bland annat innebära att nuvarande närservicenämnder görs om till så kallade områdesråd. Samtidigt skulle antalet styrelseplatser minskas från elva till nio.

Planerna väcker kritik och Vänsterförbundets Nina Söderlund som varit med i den arbetsgrupp som berett förslaget säger att det finns brister med den nya förvaltningsstadgan.

- Det finns en skrivning i den nuvarande stadgan som helt fallit bort i den nya, det vill säga ordet bör, säger Söderlund.

I den nuvarande förvaltningsstadgan står att staden bör höra råden i lokala frågor men i förslaget till den nya stadgan står det istället att staden kan höra råden.

Också De Grönas Cornelius Colliander är kritisk till den nya förvaltningsstadgan och är rädd att den hotar närdemokratin i skärgården.

- Om man minskar antalet platser minskar man också möjligheterna för skärgårdens olika områden att bli representerade i nämnderna. Jag är rädd att skärgården kommer att drabbas hårdast, säger Colliander.

Ordförande för arbetsgruppen som jobbat fram förslaget Barbara Heinonen från SFP tror inte att skärgården måste vara oroliga för att deras röst inte ska höras.

- Det är egentligen bara namnet som ändras. Borde inte vara någon större skillnad om man kallar det nämnd eller råd. Befogenheterna kommer att vara de samma, säger Heinonen.

Hon håller dock med Cornelius Colliander om att frågan borde ha lyfts fram innan kommunalvalet men att det tyvärr inte fanns tid.

- Det skulle ha varit bra om det kom upp i fullmäktige innan valet och vi försökte få ihop mötesdatum på hösten men tyvärr lyckads det inte den här gången.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland