Hoppa till huvudinnehåll

SFP i Ingå vill samarbeta över partigränserna

SFP:s valvaka i Ingå
SFP fick enkel majoritet i Ingå SFP:s valvaka i Ingå Bild: Yle valvaka sfp ingå

Svenska folkpartiet i Ingå håller fast vid ett poängsystem då styrelse- och nämndplatserna i Ingå fördelas. SFP föreslog ett poängsystem inför valet, men fick då tummen ned av flera andra partier. I söndags fick SFP enkel majoritet i fullmäktige. SFP-ordföranden i Ingå, Kaj Karlstedt håller fast vid tanken på ett poängsystem också då förhandlingarna om platserna i nämnder och styrelse nu inleds.

– Tanken är nog att vi ska jobba vidare från det. Det är nog vår vilja. Åtminstone De gröna tyckte att det är intressant. Jag tror att alla partier som har fått in ledamöter i fullmäktige vill vara med och diskutera om en så rättvis fördelning som möjligt.

Sari Wilhola som leder Samlingspartiet i Ingå tycker att poängsystemet i sig är intressant. En fördel med poängsystemet kunde vara att röstmagneter såsom samlingspartisten Kristian Jernström kunde få en ansvarsfull post, resonerar Wilhola. Men flera inom partiet har motsatt sig idén. Därför måste partiet nu diskutera internt och överväga för- och nackdelar med ett poängsystem.

Wilhola poängterar att det är viktigt att politikerna nu samarbetar över partigränserna och har en gemensam vision eftersom Ingå står inför många avgörande beslut under de fyra kommande åren.

Också SFP:s Kaj Karlstedt är inne på samma linje.

– Det är en politik som bygger på samarbete. Jag har på känn att de närmaste fyra åren kommer att föra med sig många frågor som det är viktigt att vi debatterar livligt, men på ett sakligt sätt för att hitta de bästa lösningarna för Ingåborna.

Karlstedt hoppas också att de stora frågorna ska kunna avgöras med en klar majoritet.

– Det är otrevligt med omröstningar som blir 14-13. Att man förlorar en stor principiell sak med en röst blir lätt och gnager i själ och hjärta för många. Därför hoppas jag på bra samarbete och ett så samstämmigt fullmäktige som möjligt.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland