Hoppa till huvudinnehåll

Höstmötestider – hur få folk att engagera sig?

Baba Åkerberg, FSG
Åkerberg skriver om möten och styrelser. Baba Åkerberg, FSG Bild: YLE baba åkerberg

Nu är det höstmötestider för många idrottsförbund och också andra förbund. I dagens läge är det allt svårare att få folk att ställa upp i frivilligarbete. Gäller detta också styrelseposter och sektionsarbete?

Kasper Lund Kirkegaard, forskare på danska Idraettens Analysinstitut har forskat i hur olika idrottsformer i Danmark har förändrats från 1960-tal till dags dato. Denna gång gällde erfarenheterna bl.a. frivilligarbete inom idrottsföreningar.

Studien baserar sig på svar från 5 203 föreningar, av 10 235 tillfrågade (50,4%). Myten om att frivilligarbete i föreningarna håller på att minska finns det inga tecken på. Föreningarna rapporterade också att det lyckades bra för dem i rekryteringen av frivilliga. Däremot ökar åldern på den frivilliga arbetskraften hela tiden, 20-39-åringar är sämre representerade än övriga åldersgrupper. Äldre personer håller på att bli en ökande resurs för föreningarna. Och vilka poster är svårast att få frivilliga till: jo ordföranden och kassörer, de ”tunga” posterna...

Varför är det svårt att få frivilliga? Folk är för upptagna, arbetet hänger på för få personer, frivilligarbete tar för mycket tid, det är för lite ”status” i frivilligarbete.

I studien frågades också styrelsemedlemmarnas ålder. År 1993 var genomsnittsåldern för en styrelsemedlem 39 år, år 2007 var den 50 år. Fyller vi idrottsföreningarnas styrelser med äldre personer riskerar vi att tappa de yngre, kanske förlorar vi en hel generation?

Finlands Svenska Gymnastikförbund valde i lördags på sitt höstmöte styrelse för 2013. Glädjande nog ville större delen av de som var i tur att avgå fortsätta ännu en två-årsperiod. Och glädjande nog fick vi en ung, 28-årig vice ordförande, Wilhelm Lassenius, från Helsingfors. I styrelsen fortsätter Ulrika Jansson från Karleby som ordförande och övriga medlemmar är Tony Ahlgrén från Helsingfors, Patricia Bergkulla från Kristinestad, Carina Björkman från Socklot, Pia Boström från Lepplax, Britt-Mari Mattsson från Borgå, Mariella Ramstedt från Pargas och Johanna Söderholm från Helsingfors.

Också styrelsens medelålder är låg i förhållande till många andra idrottsföreningars, 43,4 år. Låt de yngre vuxna komma med i styrelsearbetet och om det känns som ett för stort steg att genast komma med som styrelsemedlem, finns det sektioner, utskott och kommittéer där man kan börja.

Också att få folk att ställa upp på vårmöten/höstmöten är ibland svårt. Man har kanske rädslan att man blir vald till något om man visar sig. Men så behöver ju inte vara fallet, det går alltid att säga nej, om man inte vill något. Ingen tvingar dej med i det som ska vara frivilligt arbete. Så ställ upp och representera din förening på möten!

Ett problem för ett äldre förbund är också gamla stadgar som försvårar utvecklingen. Den regionala spridningen bland styrelsemedlemmarna ska vara den rätta, könsfördelningen ska vara den rätta, det ska finnas personer som representerar alla olika grenar inom förbundet. Då stadgarna binder en för mycket är det hög tid att revidera dem, för att kunna gå vidare med nya idéer och ny verksamhet, och tillsammans med nya inspirerade personer.

Barbara Åkerberg
verksamhetsledare, Finlands Svenska Gymnastikförbund

Läs också

Nyligen publicerat - Sport