Hoppa till huvudinnehåll

Hemliga bonusar vid Åbo Akademi

åbo akademi renoveras
åbo akademi renoveras Bild: Yle / Patrik Skön giftiga gaser

En stor del av styrelsen vid Åbo Akademi har varit omedveten om de bonusutbetalningar som har gjorts till högsta ledningen. Enligt den enkät som Yle Fems Spotlight program har gjort fick många av styrelsemedlemmarna informationen via media.

Det var i somras som Åbo Underrättelser tog upp frågan om de bonusar som betalas ut till högsta ledningen vid Åbo Akademi, sammanlagt fem personer med rektor Jorma Mattinen i spetsen. Många av kommentarerna då andades förvåning.
Mest förvånande var kanske att till och med styrelsemedlemmar inom Akademin togs på sängen av informationen; det är trots allt styrelsen som behandlar löne- och bonusfrågor. Och till saken hör att systemet har rullat på sedan 2010.

Oklara premisser

Spotlight kontaktade alla tio styrelsemedlemmarna och frågade när de blev informerade om ledningens bonusar. Åtta svarade.
Spotlights enkät bekräftar att flera av styrelsemedlemmarna inte har varit medvetna om på vilka premisser bonusarna utbetalas.

Här några av svaren:
”Jag blev uppmärksammad på att det finns resultatkomponenter för ÅA-ledningen i samband med diskussionen i media”
”I början av året blev vi informerade om att ledningen har en rörlig resultatkomponent i löneavtalen men inte hur den utbetalas och på vilka grunder”
”Att utbetalning skett på ett ”bonusliknande sätt” fick jag kännedom om i den stund som frågan började debatteras i media”

Näringslivsmodell

- Det är deras syn på saken. jag tycker vi har diskuterat det här i något sammanhang, kommenterar Martin Granholm.

Martin Granholm
Martin Granholm. Martin Granholm Bild: Yle/Evert Rönnqvist spotlight

Granholm är styrelseordförande för ÅA; det är han som har tagit initiativet till bonuspolicyn. Modellen kommer från näringslivet.

- Antingen tror man på det här eller så inte. Och jag tror, säger Granholm med ett förflutet inom näringslivet.

Styrelsen har ett nominerings- och löneutskott som tar ställning till bonusfrågorna. Det består av Martin Granholm själv samt viceordförande Teija Tiilikainen.

Hemlighetsmakeri

Bland annat personalföreningen vid ÅA har reagerat starkt; dels för att bonuskriterierna är så luddiga och dels hemlighetsmakeriet kring det hela. Man anser likaså att det är orättvist att enbart de som från tidigare har de högsta lönerna dessutom får möjlighet till extra utbetalningar i form av bonusar.

Tiina Häkkilä.
Tiina Häkkilä. Tiina Häkkilä. Bild: Yle/ Antti Lempiäinen tiina häkkilä

- Jag hoppas det blir mera öppenhet i framtiden, säger personalföreningens huvudförtroendeman Tiina Häkkilä.

Professor Alf Rehn vid Handelshögskolan vid ÅA menar också att det har brustit i öppenheten.
- En styrelse ska från första början känna till allt som har att göra med högsta ledningens belöningar, det är en självklarhet, menar Rehn.

Forskarföreningens ordförande Camilla Kronqvist kopplar ihop bonusarna till den nya universitetslagen som trädde i kraft 2010. Det innebär att högskolorna mer och mer tar modeller från näringslivet. Det betyder t.ex. att rektorns roll allt mer påminner om en VD:s roll i ett börsbolag.

- Allt det här pratet leder till att man börjar tänka på det här som ett företag. Ledningen borde få extra belöning; vi måste ha morötter för att folk ska göra sitt jobb, säger Kronqvist, som är kritisk till detta.

Hittills har högsta ledningen fått ca 50.000 euro i bonusar enligt styrelseordförande Martin Granholm. Han vill inte närmare specificera vem som har fått vad.

Spotlight: Bonus i högskolan - Yle Fem torsdag 1.11 kl. 21.30