Hoppa till huvudinnehåll

Mikael Appel, nätpolis

Nätpolis Mikael Appel
Nätpolis Mikael Appel Bild: Yle/Roger Källman nätpolis

Konstapel Mikael Appel i Vasa arbetar sedan i onsdags som nätpolis, polis på de sociala medierna. Till hans uppgifter hör att skriva inlägg om aktuella ärendenoch finnas tillgängliga för kontakt.

Polisen i Finland började aktivt verka på de sociala medierna år 2008. Det började med det inhemska IRC-Galleria, men småningom har Facebook och andra kanaler tillkommit.


- Det vi gör på de sociala medierna ligger i linje med vår övriga verksamhet, säger Appel.
Det handlar om att förebygga och utreda brott och upprätthålla ordningen. För polisen gäller att röra sig där folk håller till. Att polisen finns på bland annat Facebook gör att tröskeln att ta kontakt sänks.

Tre nya svenskspråkiga nätpoliser
Konstapel Mikael Appel(Österbottens polisinrättning)
Konstapel Johanna Westerlund(Österbottens polisinrättning)
Konstapel Robert Sandvik(Mellersta Österbottens och Pedersöre polisinrättning)

Läs också