Hoppa till huvudinnehåll

Förskolan delar klass med äldre elever

Förskolebarn i Västankvarn lyssnar på specialbarnträdgårdslärare Sonja Forsberg.
Förskolebarn i Västankvarn, Ingå lyssnar på specialbarnträdgårdslärare Sonja Forsberg. Förskolebarn i Västankvarn lyssnar på specialbarnträdgårdslärare Sonja Forsberg. Bild: YLE/Veronica Monthen daghemsbarn

I skolorna i Lappvik delar eleverna klassrum med förskolebarnen från och med höstterminen 2012. Det här är ett pilotprojekt som visat sig vara en viss utmaning för lärarna. I Västankvarn i Ingå har förskolan redan länge funnits i samma klassrum som årskurs ett och två.

Praktiskt arrangemang

I den svenskspråkiga skolan i Lappvik delar förskolan klassrum med årskurserna ett till fyra och i den finskspråkiga skolan med årskurserna ett och två. Det här är frågan om ett test och ett praktiskt arrangemang berättar Birgitta Mannström som är dagvårdschef i Hangö.

- På svenska sidan finns det bara ett förskolebarn och på finska sidan tre. I daghemsgruppen fanns väldigt många barn under tre år. För att få en ändamålsenlig förskola och undervisningsmiljö har vi försökt ordna det på det här sättet. Vi har en barnträdgårdslärare och en lärare som sköter om den här gruppen.

Skolbarn i Västankvarn skola i Ingå.
Skolelever i Västankvarn skola i Ingå. Skolbarn i Västankvarn skola i Ingå. Bild: YLE/Veronica Monthen första och andraklassister

I den svenskaspråkiga skolan finns tolv elever sammanlagt i ett och samma klassrum.

Utmanande situation för lärarna

Yle Västnyland tar kontakt med läraren Carina Österlund i Lappvik skola. Hon vill inte ställa upp på bandad intervju men berättar att hon upplever det utmanande att förskolan integreras på det här sättet. Dagvårdschefen Birgitta Mannström säger att det förstås är en ny och utmanande situation

- Det här är förstås något helt nytt för oss och det är spännande att se hur det går. Utmaningen är ju att det på den svenska sidan inte är frågan om någon grupp då det bara finns en svenskspråkig förskoleelev. Lärarna har varit villiga att ta emot utmaningen och nu tar vi en dag i sänder och ser på för och nackdelar och lär oss av det. Det jag ändå har förstått är att barnen är nöjda och trivs.

Systemet med att integrera förskolan i den egentliga skolan ska utvärderas under våren. Då ska Hangö stad avgöra hur förskoleverksamheten i Lappvik ska se ut framöver.

Beprövat system i Västankvarn...

I Västankvarn i Ingå har förskolebarnen redan länge varit en naturlig del av skolan. Där finns förskolebarn i samma klassrum som första- och andraklassarna. Lärare Heidi Mangström säger att det här systemet förstås kräver mycket planering. Hon säger att det viktiga är att låta förskolebarnen vara små och inte sätta för höga krav på dem. De ska få lära genom lek poängterar hon. Läroplanerna för skoleleverna och förskolebarnen är väldigt olika tillägger hon.

Nytt för i år är att förskolebarnen i Västankvarn varje torsdag har en egen förskoledag tillsammans med specialbarnträdgårdsläraren Sonja Forsberg.

"Tänk noggrant efter"
Dan Johansson är ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Han säger att förskolebarnen eventuellt kunde kombineras med årskurs ett, men det här kräver en väldigt noggrann planering. Det är inte meningen att förskolebarnen ska behöva ta del av en allt för skollik undervisning, konstaterar han.

Han säger sig ändå förstå att ett sådant här system används främst i byskolor där elevunderlaget kan vara litet.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland