Hoppa till huvudinnehåll

Regeringen föreslår extra skatt för bankerna

Finansministeriet har offentliggjort sitt utkast till bankskatt. Skatten är avsedd att samla in 170 miljoner euro om året under de tre närmaste åren.

Den extra skatten beräknas öka bankernas skattebörda till staten med en dryg tredjedel. De finländska bankerna betalade i fjol cirka 460 miljoner euro i inkomstskatt.

Flera länder har under de senaste åren tagit i bruk en bankskatt eller en stabilitetsavgift av något slag. De här modellerna är avsedda att öka beredskapen för en ny finansiell kris eller upprätthålla stabiliteten på finansmarknaden.

Den finländska tillfälliga bankskatten kommer inte att tillämpas om EU inför en liknande skatt för hela unionen.

Finansministeriets förslag har skickats på remiss.

OP-Pohjola-gruppen meddelade i september i år om samarbetsförhandlingar som innebär att hundratals arbetstillfällen är hotade. Sparplanerna motiverades bland annat med den planerade bankskatten som kommer att öka koncernens kostnader.


FTFC kräver bedömning av sysselsättningseffekter

Den planerade bankskattens inverkan på personalen, sysselsättningen och företagen borde utredas närmare, anser Tjänstemannacentralen FTFC.

Finansministeriets utkast till bankskatt är bristfälligt på den här punkten, anser Jukka Ihanus som är chef för samhällsrelationer vid FTFC.

FTFC oroar sig för personaleffekterna av skatten. Flera företag har på sistone
minskat på personalen med hänvisning till den ökade regleringen av banksektorn, anser Ihanus.

FTFC:s medlemsförbund företräder över 60 procent av de anställda inom finans- och försäkringsbranschen.

Läs också

Nyligen publicerat - Ekonomi