Hoppa till huvudinnehåll

UPM Kymmene investerar i Jakobstad

Större än en fotbollsplan rymmer nya luftningsbassängen 110.000 kubikmeter avfallsvatten
Den nya luftningsbassängen byggs som bäst Större än en fotbollsplan rymmer nya luftningsbassängen 110.000 kubikmeter avfallsvatten Bild: YLE/(Patrik Enlund reningsanläggning

UMP Kymmene satsar 30 miljoner euro på ett nytt avloppsreningsverk i Jakobstad. Just nu byggs den stora luftningsbassängen. Den mäter 68 gånger 135 meter och är alltså större än en fotbollsplan. Bassängen är 12 meter djup och sväljer 110.000 kubikmeter.

Bioslammet samlas upp och bränns i sodapannan och det biologiskt renade avloppsvattnet rinner ut i havet. Så mycket renare blir det kanske inte, säger fabrikens miljövårdschef Kari Saari. Fördelarna ligger mera i att man kan garantera en driftssäker och billigare rening vartefter miljömyndigheterna skärper kraven. Ett stort plus är också att det ger fabriksledningen möjlighet att satsa på utökad cellulosaproduktion.

I tider när skogsindustrin snarare stänger fabriker än investerar ser fabrikschef Kenneth Winberg investeringen som en garanti för att fabriken fortsätter i Jakobstad. I skrivbordslådan finns planer på ytterligare investeringar, men de informerar man om först när styrelsen gett grönt ljus.

Bygget av reningsverket i Jakobstad ger en sysselsättning på 100 årsverken. Entreprenörerna kommer alla från Finland och de flesta från närområdet. Också maskin och materialleveranserna kommer till 97 procent från Finland.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten