Hoppa till huvudinnehåll

Få svar hos nya fullmäktige i Pargas

Svenska Yles valkompas.
Svenska Yles valkompas. Bild: Yle valkompassen


Många av de nyinvalda fullmäktigeledamöterna har valt att inte ta ställning till frågorna i Yles valkompass. Vänsterförbundet och Socialdemokraterna har svarat flitigast. De kandidater som svarat på minst antal frågor kommer från SFP.

I Yles valkompass kunde de uppställda i kommunalvalet innan valet gå in och svara på vad de tänker jobba för i sina kommuner om de blir invalda. Av de nyinvalda fullmäktigeledamöterna i Pargas är det många som valt att inte alls svara på frågorna eller att helt enkelt svarat att de inte vet.

På frågan om Pargas borde satsa mer på vägunderhåll svarar 7,9 procent att de inte vet. Lika få kan svara på om man i Pargas borde höja fastighetsskatten. Huruvida det är för lätt att få socialbidrag i Pargas har var fjärde av de invalda inget svar på.

Vänsterförbundet Anna Franck är en av de invalda som valt att svara på alla frågor.
- Många kanske är rädda för att svara fel eller missuppfattas men jag tycker inte man kan svara fel i en valmaskin. Jag tycker det är lite fegt att inte ha någon åsikt. Är man inte tillräckligt insatt får man se till att bli insatt, säger Franck.

Vänsterförbundet och Socialdemokraterna är de partier vars kandidater svarat flitigast på frågorna i valkompassen. De kandidater som svarat på minst antal frågor kommer från Svenska folkpartiet. Av de nyinvalda är SFP:s Fabian Karlgren den kandidat som flest gånger valt att inte ta ställning i valkompassen. Han säger att han som ny i kommunalpolitiken inte kände sig tillräckligt insatt för att svara på alla frågor. Trots de få svaren blev han röstmagnet och fick flest röster i Pargas.
- Jag tror de flesta som röstade på mig gjorde det för att de känner mig, säger Karlgren.

Enligt Kim Strandberg vid Åbo Akademi i Vasa använder sig folk av de olika valmaskinerna för att bilad sig en uppfattning om kandidaterna men att man i kommunalval ofta i slutändan röstar på någon man känner.
- I stora kommuner där avstånden mellan kandidater och väljare också är större kan valmaskinerna ha en viktig betydelse- Men på mindre orter röstar man ofta på någon man känner personligen, säger Strandberg.

Läs också:
Vad lovar de invalda? Komma din kommun
Av vilken åsikt är de nya kommunfullmäktige ? Kolla din egen kommun

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland