Hoppa till huvudinnehåll

Talvivaaraläckan hittad - höga uranhalter

Läckan vid Talvivaaragruvan har lokaliserats, uppgav den lokala NTM-centralen på onsdagseftermiddagen. Arbetena för att täppa till läckan inleddes genast.

Under fyra dagar har omkring 6 000 kubikmeter avfallsvatten läckt ut från fällningsbassängen i timmen. Största delen av avfallsvattnet har samlats upp i skyddsdammar men en del förorenat vatten har läckt ut i närbelägna vattendrag.

Dessutom är uranhalterna i det läckande avloppsvattnet höga, uppger Strålsäkerhetscentralen. Halterna i vattenproverna har varit 100-200 becquerel per liter. Det vanliga halten i grund- och ytvatten är under en becquerel per liter och gränsvärdet för dricksvatten går vid 3 becquerel.

Uranhalterna i vattnet som rinner ut är såpass höga att Strålsäkerhetscentralen skärper bevakningen av radioaktiviteten i omgivningen.

Miljöminister Ville Niinistö (Gröna) kräver snabba åtgärder för att stoppa läckaget vid gruvan.