Hoppa till huvudinnehåll

USA ett splittrat land

Motståndare till hälsovårdslagen utanför Högsta domstolen
Motståndare till hälsovårdslagen utanför Högsta domstolen Bild: EPA/JIM LO SCALZO hälsovårdslag

Presidentvalet i USA visar att amerikanerna är polariserade i sin politiska övertygelse, skriver CBS News.

Av de väljare som deltog i en CBS-enkät vill 49 procent delvis eller helt häva hälsovårdslagen. Av dem röstade 83 procent på republikanen Mitt Romney. Samtidigt vill 44 procent att lagen kvarstår eller utvidgas. Av den gruppen röstade 87 procent på president Barack Obama.

Enkäten visar också att väljarna är delade i sin syn på myndighetsrollen. Över hälften av de svarande uppger att myndigheterna sköter alltför många saker som företag och individer kunde sköta. Två tredjedelar av gruppen som är av den åsikten röstade på Romney.

Samtidigt anser 43 procent att myndigheterna borde göra mera för att lösa problem. I den gruppen röstade åtta av tio på Obama.

Splittringen syns också inom ekonomiska frågor. 55 procent av väljarna anser att det ekonomiska systemet gynnar de förmögna. Av den gruppen röstade 71 procent på Obama. Samtidigt uppgav 39 procent att systemet är rättvist och av dem röstade tre fjärdedelar på Romney.

Obama är också klart populärare i storstäderna medan Romney hade ett större stöd i mindre städer och på glesbygden.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes