Hoppa till huvudinnehåll

Betydligt högre uranhalter än normalt i Talvivaara

Bild: Str / Lehtikuva 20121108

Det uranhaltiga vatten som härstammar från läckaget i Talvivaaragruvans fällningsbassäng har strömmat in i vattendragen på gruvområdet, rapporterar Strålsäkerhetscentralen.

De prover som togs på tisdagen och onsdagen har visat sig innehålla 1-5 becquerel per liter. Det motsvarar ungefär 40-150 mikrogram per liter.

Preliminära mätningar visar att det också söder om gruvområdet finns en förhöjd halt av uran i vattnet.

Den uranhalt som i tisdags uppmättes tre kilometer från fällningsbassängens läcka visade uranhalter på 1,4 becquerel per liter (70 mikrogram per liter). Det är 50-80 gånger högre än den uranhalt som tidigare har uppmätts i området.
På onsdag hade halten på samma område tredubblats från den halt som uppmätts på tisdagen.

Uranhalterna på gruvområdet och i miljön kring gruvan är dock så små att de inte utgör någon strålningsfara eller hälsorisk för människan, meddelar Stuk.

Gränsen för uranhalt i dricksvatten är 3 becquerel (100 mikrogram) per liter. Gränsen gäller strålningsrisken.
Världshälsoorganisationen WHO har satt 30 mikrogram per liter som gräns. Den gränsen grundar sig på uranets kemiska gifthalt.

Kommentarer

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes