Hoppa till huvudinnehåll

Betydligt högre uranhalter än normalt i Talvivaara

Bild: Str / Lehtikuva 20121108

Det uranhaltiga vatten som härstammar från läckaget i Talvivaaragruvans fällningsbassäng har strömmat in i vattendragen på gruvområdet, rapporterar Strålsäkerhetscentralen.

De prover som togs på tisdagen och onsdagen har visat sig innehålla 1-5 becquerel per liter. Det motsvarar ungefär 40-150 mikrogram per liter.

Preliminära mätningar visar att det också söder om gruvområdet finns en förhöjd halt av uran i vattnet.

Den uranhalt som i tisdags uppmättes tre kilometer från fällningsbassängens läcka visade uranhalter på 1,4 becquerel per liter (70 mikrogram per liter). Det är 50-80 gånger högre än den uranhalt som tidigare har uppmätts i området.
På onsdag hade halten på samma område tredubblats från den halt som uppmätts på tisdagen.

Uranhalterna på gruvområdet och i miljön kring gruvan är dock så små att de inte utgör någon strålningsfara eller hälsorisk för människan, meddelar Stuk.

Gränsen för uranhalt i dricksvatten är 3 becquerel (100 mikrogram) per liter. Gränsen gäller strålningsrisken.
Världshälsoorganisationen WHO har satt 30 mikrogram per liter som gräns. Den gränsen grundar sig på uranets kemiska gifthalt.

Läs också