Hoppa till huvudinnehåll

Skärpta skattelagar kan dämpa lusten att arbeta i Finland

Bild: Maja Ottelin/YLE stadsplanering

Utländska byggarbetare kommer i framtiden kanske inte att lockas till Finland i samma grad som tidigare. Skattemyndigheterna ska i november göra inspektioner på byggarbetsplatser för att kontrollera att arbetarna har tagit i bruk skattenummer.

- Det här är en åtgärd för att råda bot på den gråa ekonomin och jag har redan hört av mina kolleger i Estland att ivern att komma till Finland för att arbeta har minskat, berättar Anita Wickström som är överdirektör på skatteförvaltningen

Den gråa ekonomin har sedan år 2008 slukat över 200 miljoner euro i skatteintäkter och myndigheterna är nu fast beslutna att få bukt med problemet. Jan Rosqvist, arbetarskyddsingenjör vid Regionförvaltningsverket i södra Finland, påpekar att den skärpta övervakningen kan ha olika effekt på utländska arbetstagare.

- Vissa kanske lockas hit nu i trygg förvissning om att de får den lön de har rätt till, men utländska mellanleverantörer som inte följer lagen kan bli skrämda av de nya reglerna.

Kommer att hjälpa
Wickström tror starkt på att de nya åtgärderna kommer att hjälpa arbetet mot den gråa ekonomin och tycker att framtiden ser ljus ut.

- Genom att kontrollera att företagen har sina papper i skick kan vi lättare övervaka såväl inhemska som utländska arbetsplatser och det här kommer säkert att minska på den gråa och svarta ekonomin.

Rosqvist håller med och ger ett råd till alla som jobbar i byggbranschen.

- Från och med nu innebär det sanktioner om man fuskar så det lönar sig att hålla sig till reglerna. Nu har man ännu chansen att bättra sig, men gör man inte det riskerar man både böter och ett förstört rykte.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes