Hoppa till huvudinnehåll

Motorvägen i Lojo läcker salt

Vinterväg saltas
Det rinner ut salt från motorvägen i Lojo och det påverkar grundvattnet. Vinterväg saltas Bild: Yle saltning

Grundvattnet i Lojo har på kort tid blivit mycket mer salt i närheten av motorvägen. Något ser ut att vara fel i konstruktionerna.

Salthalten har ökat mycket på några platser i Lojo sedan 2009 då den nya motorvägen E18 blev färdig. Före den var värdena låga, vissa nere i fem milligram salt per liter. I slutet av 2011 var samma värden mellan 40 och 200 milligram per liter. Det är ändå just under de rekommenderade värdena (250 mg/l) så vattnet anses kvalitetsmässigt vara godkänt.

Det här har ändå fått Västra Nylands miljöhälsonämnd att ryta till. Den anser att saltet måste stoppas så länge det ännu går att göra till rimliga kostnader.

Nämndens ordförande Marko Sairasalo från Samlingspartiet säger att låga halter gör att rören rostar.
-Blir de högre är det häslovådligt.

Att något är fel är klart eftersom motorvägen är byggd så att det inte borde vara möjligt att vägsaltet skulle påverka grundvattnet.

Ett lager av bentonit har lagts som skydd. Det är en slags mycket stark lera som också används för tätning av tunnlar och som slutförvaringsplatser för använt kärnbränsle. Trots att det anses som ett bra material har alltså något ändå gått fel i Lojo. Var felet ligger utreds som bäst, men processen kan dra ut på tiden.

-Vi har i alla fall valt att uppmärksamma det här i tid och säga vår ståndpunkt, säger Sairasalo.

Lastbilar som kör ut salt på de större vägarna saltar mellan 5 och 15 gram per kvadratmeter och vid svartis mellan 5 och 7 gram.
Servicechef Henry Tennberg påpekar att företaget YIT sköter motorvägen enligt de order de får. Ansvaret för saltningsreglerna ligger hos Trafikverket, men han påpekar att salt används med förnuft överlag i Finland.
-Trafiken fungerar inte på en motorväg om den inte saltas, säger han.
Det finns heller inga andra bra ersättningar för vägsaltet. På flygfält används andra kemikalier, men de är dyra och inte heller ofarliga. Sand måste också många gånger användas i kombination med salt för att fungera.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland