Hoppa till huvudinnehåll

Naturupplevelse och Mindfulness

Eva-Lotta Backman-Winquist, ombudsman, Finlands Svenska Idrott
Eva-Lotta Backman-Winquist, ombudsman, Finlands Svenska Idrott Bild: Eva Persson förbunden

Skogsmullebarnen lever i nuet. Varje utfärd till naturen är olik den tidigare. Viktigt i verksamheten är det lugn som infinner sig när barnen kommit ut i skogen.

I naturen kommer man snabbt och automatiskt in i ett ”flowtillstånd”. Flow handlar om medveten närvaro. Det handlar om att leva mer närvarande i nuet och att se saker och ting som de är utan att döma. Detta är något av det viktigaste i verksamheten.

I verksamheten väcks nyfikenheten och öppenheten, vänlighet och medkänsla, samtidigt som stress och oro minskar. Det är dessa upplevelser och insikter som Mullebarnen bär med sig hela sitt liv.

I dagens konsumtionssamhälle ska vi ständigt uppmuntras att söka efter saker och nya utmaningar, eller upplevelser att få kickar av. I ett samhälle där vi bygger upp en rastlöshet och oro, som för en stund stillas av den senaste tekniska prylen.

Vårt samhälle tycks ha svalt vaneföreställningar att det normala och riktiga livet är smärtfritt, roligt, och alltigenom berikande. Vi jämför oss ständigt med andra. Allt detta kan vara väldigt tungt att leva med om vi inte får balans i tillvaron.

Det är här som Mindfulness kommer in.

För mer än 30 år sedan skapade FD Jon Kabat-Zinn vid University of Massachussetts ett mindfulnessbaserat träningsprogram för kroniskt sjuka patienter. Programmet var inspirerat av buddhistisk meditation och livsfilosofi.

Efter anpassning till vårt moderna samhälle har mindfulnessträning under många år kommit till stor nytta inom hälso- och sjukvården. Mindfulness används också inom idrotten, i ledarskapet, personalutvecklingen och i skolan.

Genom Mindfulness ökas välbefinnande och livskvalitet, minskar stress och oro, hjälper dig att ta kontroll över negativa, destruktiva tankar och känslor, samt gör dig bättre på att bemöta svårigheter i vardagen.

Mindfulness handlar om andning, kroppsfokus, kroppen i rörelse, känsel, smak, lukt, hörsel, syn och vardagen. Allt detta som Skogsmullebarn fått uppleva i skogen.

För naturen ger naturligt utrymme, här kommer lugnet naturligt, de små upplevelserna har stor betydelse, naturupplevelserna är grund för förståelse för en lugn och harmonisk livskvalitet. Genom att stanna upp en stund har vi möjlighet att se det lilla i närmiljön.

En skillnad mellan förr och nu är den enorma mängd intryck som vi idag har att hantera under en dag. Det handlar inte bara om intryck som uppstår i vår närmiljö, utan även händelser på andra sidan jorden.

Vi påverkas av människor från hela planeten. Barn präglas av dem de möter i sin vardag: föräldrar, vänner, lärare och tränare. Föräldrar och lärare präglas i sin tur av dem de möter och har relationer till- chefer, partnern, släktingar, vänner. Men även dem vi bara flyktigt möter har en påverkan- snabbköpsförsäljaren, busschauffören, grannen, den du råkat stöta till i trängseln- och vi har en påverkan på dem.

Ibland kan det handla om jäkt eller att ha bråttom. Stress är inte nödvändigtvis något farligt och negativt. Men man bör kunna stanna upp ibland. Hur stress påverkar våra liv beror mycket på hur vi uppfattar vår verklighet, och hur vi uppmärksammar vår kropp och dess behov. I mångt och mycket handlar hälsa om att lyssna på kroppens behov.

För ett Skogsmullebarn är den trygga vägkostpausen i naturen det viktigaste på utfärden. Men i själva verket är Mulleutfärden så mycket mer än bara en promenad i naturen.

Eva-Lotta Backman-Winquist
Ombudsman
Finlands Svenska Idrott

Läs också

Nyligen publicerat - Sport