Hoppa till huvudinnehåll

Pälsdjursnäringen behöver mer mark

Bild: Yle bur

Det går bra för pälsdjursnäringen just nu. Så pass bra att det finns ett stort behov av nya farmområden. På grund av bland annat stränga miljökrav är det ändå inte alltid lätt att hitta lämpliga områden.

Det här vill pälsfarmarna råda bot på. Nu vill man också att Österbottens Förbund skall ta hänsyn till farmnäringens behov då det uppgörs nya landskapsplaner. Vid sitt senaste fullmäktigemöte, den 12.11, beslöt förbundet i sin nästa års verksamhet betona pälsnäringens betydelse. I verksamhets- och ekonomiplanen för 2013-2015 och i målen för 2013 poängterade fullmäktige pälsnäringens betydelse för landskapet och dess sysselsättning.

Steven Frostdahl
Steven Frostdahl Steven Frostdahl Bild: YLE/Evert Rönnqvist steven

Steven Frostdahl, ombudsman för Svenska Österbotten Pälsdjursodlarförening är nöjd. Han ser förbundets ståndpunkt som en positiv markering för pälsdjursnäringens framtid. Frostdahl är också invald i Österbottens Förbunds fullmäktige som representant för Nykarleby, en ort där pälsnäringen har en stor betydelse.
Olav Jern, landskapsdirektör i Österbotten
Olav Jern Olav Jern, landskapsdirektör i Österbotten Bild: Yle/Sara Bergström olav

Landskapsdirektör Olav Jern vid Österbottens förbund vill för sin del poängtera att det i sista hand är kommunerna som har planeringsmonopolet, men han ser det också som viktigt att förbundet i sin landskapsplanläggning tar hänsyn till de regionala särintressena. Enligt honom har pälsdjursnäringen en stor betydelse för sysselsättningen i framför allt de österbottniska kommunerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten