Hoppa till huvudinnehåll

Robert, Krupskaja och Lenin

Robert Klasson
Robert Klasson Bild: Sahlgrens förlag robert klasson

För 15 år sedan skrev Christian Sundgren en bok om sin släkting Elna Sundgren (Brevet från Sibirien). Elna växte upp i Ryssland där hennes far arbetade som chef för metallindustrin i Kamenskoje, och när den övriga familjen flyttade till Finland år 1917 valde Elna och hennes man Vadja och deras två söner att stanna kvar i Ryssland och så småningom bröts kontakten mellan Elna och släkten i Finland. Under Stalins era hamnade Vadja i fängelse och Elna fängslades likaså år 1939 och dömdes till fem års tvångsarbetsläger och därefter ytterligare fem års förvisning. Hennes enda ”brott” var att hon var gift med en högerorienterad ingenjör.

I höst är Christian Sundgren aktuell med en bok om ett annat livsöde som har beröringspunkter med den egna släkten – i boken Robert, Krupskaja och Sonja – små kuggar och stora i ryskt maktspel får vi lära känna ingenjören och svenskättlingen Robert Klasson som kom att stå för elektrifieringen av Ryssland/Sovjetunionen under början av 1900-talet. Förutom att Klasson var en skicklig och kunnig ingenjör var han en färgstark och modig samhällsdebattör som höll studiecirklar där man livligt diskuterade kapitalismen och den nya ekonomin ur proletariatets synvinkel, och i samband med dessa studiecirklar lärde Nadezjda Krupskaja och Vladimir Iljitj Lenin känna varandra.

Tillsammans med sin kusin Marina Gardenin har Christian Sundgren spårat Robert Klassons släktingar i dagens Ryssland, och historien om Robert, Krupskaja och Sonja för oss rakt in i sovjetstatens maktspel. Ett maktspel där den enskilda människan kom i kläm.

Marcus Rosenlund på Kvanthopp har träffat Christian Sundgren - och den oavkortade intervjun kan man lyssna på här: