Hoppa till huvudinnehåll

Klockorna klämtar för sista gången

Dickursby kyrka
Dickursby kyrka. Dickursby kyrka Bild: Vanda församling dickursby kyrka

Vanda svenska församling har en oviss framtid beträffande sina utrymmen. Två kyrkor i Vanda hotas av rivning på grund av fuktskador och dålig inomhusluft. Dickursby kyrka hyser flera svenska anställda som blir utan tak över huvudet om kyrkan rivs.

- Vi har inte blivit anvisade nya utrymmen för våra anställda eller verksamheten, än så länge stannar vi här, säger kyrkoherde Martin Fagerudd på Vanda svenska församling.

Dickursby Kyrka byggdes i rödtegel och öppnades 1956. Den har länge varit en viktig samlingspunkt i Dickursby centrum i Vanda. Men flera som jobbar i huset mår i dag dåligt av inomhusluften.

Nybygge tar tid - svenskt rum behövs

Ifall kyrkofullmäktige i Vanda ger grönt ljus för rivning nu i december kan det ta några år innan en ny byggnad står klar. Ett nybygge kräver en ändring i stadsplanen men också att Vanda församlingar får in ett byggnadsförslag som pengarna räcker till för.

- Vanda har en diger investerings- och renoveringsplan för olika byggnader här. Det beklagliga är att fastän kyrkorådet gått in för att föreslå att Dickursby kyrka ska rivas och att bygga upp en ny så blir det inte pengar för Vanda svenska verksamhetsutrymmen. Vi har inga egna utrymmen alls och det är beklagligt, säger Martin Fagerudd.

Läs också