Hoppa till huvudinnehåll

Nu måste kommunerna sluta tveka

Borgå stads politiker och tjänstemän är i nyckelposition då östra Nylands kommunkarta ska ritas om.

En av de stora frågorna är vad som ska hända med lilla grannen Sibbo. Alternativen är att Sibbo upptas i det nya stor-Helsingfors eller i ett eventuellt stor-Borgå. För SFP:s Mikaela Nylander, riksdagsledamot och ordförande i Borgå stadsfullmäktige, är saken klar.

- Östra Nyland är ganska beroende av Sibbo. Det kan bli svårt för oss att bevara vår nuvarande hälsovård och övriga service om inte Sibbo är med, säger Nylander. Hon påminner om alternativet att skapa en större tvillingstad av Borgå, Lovisa, Askola och Mörskom. Det nygrundade stor-Lovisa är fortfarande alltför litet för att stå på egna ben, enligt regeringens kriterier.

Också i Åboland är stora omställningar att vänta. Åbo kan eventuellt få en inbjudan till fusionssamtal med Pargas, om inte Kimitoön känns som ett naturligare val för den stora men glest befolkade skärgårdskommunen. I så fall kan Åbo förbli ensam i sin nuvarande form, då stadens små kranskommuner lär vara mer intresserade av att gå samman med varandra.

- Det finns nog en risk att Åbo blir ensam kvar, men det beror säkert också på Åbos inställning till kranskommunerna. Åbo har kanske inte haft en särskilt ödmjuk inställning tidigare, funderar Vänsterförbundets blivande fullmäktigeledamot Li Andersson.

Läs också