Hoppa till huvudinnehåll

Synen på sex

Rivet ur Arkivet: Synen på sex
Rivet ur Arkivet: Synen på sex Bild: Yle synen på sex

Förändringen i vår syn på sex har under de senaste 60 åren varit omvälvande. Att gräva i arkiven för att försöka hitta ett mönster i utvecklingen är fascinerande. Och frustrerande. Vad skall man välja ur långt över hundra program av filmer, dokumentärer, debatter och nyheter? Varje program bjuder ett nytt spår att följa eller fördjupa. Många med ett bildspråk och berättande som det känns nästan kriminellt att riva udda brottstycken ur.

Resultatet är ett spår av många möjliga. Från 1950-talets bild av lust och passion i kaffepannan som kokar över, till 2000-talets tabubefriade uttryck för detsamma i sexmässans ambition att visa och säga allt. På vägen mellan ytterligheterna det som bidragit till utvecklingen. De trevande, och i dag komiska, första ansatserna till sexualupplysning. Med mästrande programvärdar inför en lätt förvirrad skara barn. Den sexuella frigörelsen på 1960-talet och p-pillret som kopplar loss sex från skam och skuld. Och delvis också från kärlek och relation. Som skjutsar sex i en riktning mot upplevelsekonsumtion och prestation.

Med Märta Tikkanen och Jörn Donner som i hög grad frigjorda och toleranta, men inte okritiska, tidsvittnen, och Carina Bruun som representant för dagens unga generation och en syn på sex med njutningen och jaget i centrum, blir det en tankeväckande resa genom en förbluffande snabb förändringsprocess. Om valfriheten som anses prägla vår tids förhållningssätt till sex är reell eller inte, om det verkligen står var och en fritt att välja kaffepannan eller strippan som sitt uttryck för den egna sexualiteten, kanske det som dokumenteras i dag kan berätta i en ny arkivdykning om tjugo år.

Marianne Zilliacus
redaktör för Rivet ur Arkivet om synen på sex, som visas 27.11 kl. 18:30 och 30.11 kl. 22 på Yle Fem

Läs också