Hoppa till huvudinnehåll

Gudstjänster på 1980-talet

På 80-talet inträffade bland annat en vacker påskgudstjänst i Tenala, en spelmansgudstjänst i Kimito och de första kvinnoprästvigningarna i Borgå.

År 1981 i Kimito kyrka, S:t Andreaskyrkan, hölls en spelmansgudstjänst med Kimito församling och den tionde finlandssvenska spelstämman. Det är en önskan hos spelmännena att varje gång vid sin stora årsmönstring få spela i kyrkan. Kyrkan hör för övrigt till Finlands äldsta gråstenskyrkor. I den musikbetonade gudstjänsten ges predikan av Bo-Göran Öhblom och som liturg fungerar Eero Manninen.

1986 ordnades en gudstjänst i i Helsingfors Filadelfiakyrka med mycket kör- och orkestermusik. Temat för gudstjänsten var "Tonen som inte ville tystna".

Söndagen 6.3.1988 var en viktig dag, då prästvigdes nämligen de första kvinnorna i Finland. Följ med på gudstjänsten i Borgå domkyrka 1988 och se hur det gick till då vårt lands elva första kvinnliga präster avgav prästeden inför biskop Erik Vikström.

På påskdagen 1989 i Tenala firas en glädjerik gudstjänst där både barn och vuxna deltar. Kyrkan pryds av granngula påskliljor och så får vi lyssna till vackert violinspel och sång. Under 80-talet hinner vi också besöka Helsingfors tyska kyrka, Åbo domkyrka, Kumlinge kyrka, Kvevlax missionskyrka och många fler.

Text: Pernilla Haglund

Kultur

Religion och livsåskådning

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.