Hoppa till huvudinnehåll

Gudstjänster på 1990-talet

Ta del av 90-talets färggranna samling gudstjänster från svenskspråkiga församlingar runtom i Finland.

Den tv-gudstjänst som under årens lopp mest berört tv-tittarna är kanske trettondagsgudstjänsten i Pargas kyrka 1994. Då deltog klienter och personal från Kårkulla, som är ett servicecenter i Svenskfinland för personer med funktionsnedsättning. Under gudstjänsten medverkar klienterna i ett julspel och så får vi lyssna till Kårkulla orkester.

En annan nämnvärd gudstjänst är friluftsgudstjänsten som en solig dag sommaren 1995 ordnades ute i Rosenlunds trädgårdar i Pedersöre. Som predikant och liturg fungerar kyrkoherde Kurt Cederberg och för musiken svarar Pedersöre spelmanslag, sånggruppen Kairos och solisten Linda Nylund. Programledarna Elisabeth Morney och Monica Vikström-Jokela är båda uppklädda i folkdräkt, liksom musikanterna och en del av församlingsmedlemmarna. Till den trevliga stämningen bidrar även fin musik och vacker omgivning.

Vi får också följa med på Fältgudstjänst med Nylands Brigad ute i Syndalen, som är brigadens skjutområde. Gudstjänsten leds av fältprosten Hannu Kivijärvi och brigadens musikkår medverkar för sista gången innan den läggs ner.

Och till Vörå beger vi oss också när det nya årtusendet har börjat, på Mikaelidagen 2000.

Text: Pernilla Haglund

Kultur

Religion och livsåskådning

Arkivet

Mera från Arkivet och Elävä arkisto

Följ Elävä arkisto och Arkivet

Yle Arkivet är tillsammans med Elävä arkisto aktivt på sociala medier. Vi delar både svenskt och finskt innehåll på Facebook, Twitter och Instagram.