Hoppa till huvudinnehåll

När ska läkarjouren finnas på hälsocentralen i Pargas?

Barnläkare undersöker en flickas hals
Barnläkare undersöker en flickas hals Bild: YLE webbdoktorn

Ledande överläkare Katariina Korhonen i Pargas vill förkorta tiden för läkarjour och på sikt flytta läkarjouren till Åbo.

Idag finns det läkare på plats till klockan 22 varje kväll, både på vardagar och veckoslut. Nu föreslås jourtiden förkortas till klockan 20 på vardagar och till klockan 18 på veckosluten.

Det betyder att man senare på kvällarna är tvungen att ta sig till Åbo för akutvård. Ledande överläkare Katariina Korhonen menar att det höjer kvaliteten, eftersom Pargasjouren inte till exempel har laboratorium och röntgen.

- I samjouren kan patienten få alla nödvändiga undersökningar på en gång, säger Korhonen.

På lång sikt kan det bli aktuellt att förflytta hela jourverksamheten till T-sjukhuset vid Åbo universitets centralsjukhus. Samjouren inleder sin verksamhet i april 2013. Bland annat kommer S:t Karins, Reso, Lundo och Pemar-Sagu att flytta all sin jourverksamhet utanför tjänstetid till samjouren i Åbo. Kommunerna får själva bestämma om de vill delta.

Att förflytta kvällsjouren till samjouren är ett sätt att testa servicen i Åbo. Korhonen säger ändå att en eventuell förflyttning av alla jourverksamhet till Åbo ligger några år i framtiden

Planerna har upprört många invånare. En namnlista för bevarandet av kvälls- och veckoslutsjouren i Pargas har undertecknats av 3155 personer, vilket är en fjärdedel av de röstberättigade i Pargas. Förra veckan remitterades ärendet i social- och hälsovårdsnämnden som behandlar ärendet på nytt den 13 december.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland