Hoppa till huvudinnehåll

Kristinasällskapet vill bevara Juuselas hus

Kristinasällskapet vill väcka diskussion kring det så kallade Juuselas hus i Kristinestad på ett öppet möte på tisdagkväll. Huset har varit nära att rivas ett par gånger, men är nu belagt med åtgärdsförbud.

Kristinasällskapet vill hitta andra alternativ än att huset rivs.

Det gamla jugendhuset är en av de första byggnader som syns när man kör in till staden österifrån och är något av ett landmärke för staden.

Huset, som står i korsningen av Tjöckvägen och Lappfjärdsvägen ägs av Trafikverket och anses ligga i vägen för en planerad breddning av gatukorsningen.

Kristinasällskapet r.f är en lokal förening som värnar om den gamla byggnadsmiljön i Kristinestad. Mötet håll på Felenska gården kl 19.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten