Hoppa till huvudinnehåll

Byggarbetsplatserna slarvar med skattenummer

Byggnadsarbetena vid Karperö uf pågår för fullt
Byggnadsarbetena vid Karperö uf pågår för fullt Bild: Yle/ Malin Hulkki karperö uf

Fortfarande är det många byggarbetsplatser som inte har personkort försedda med skattenummer som den nya lagen kräver. Från och med september skulle alla nya byggarbetsplatser ha synliga skattekort och i mars ska alla byggarbetsplatser, förutom småhusbyggen, följa den här lagen.

Lagen som trädde i kraft den 1 september ska bekämpa den gråa ekonomin och göra det lättare för beställare att försäkra sig om att byggföretagen är tillförlitliga.

Registrering krävs

Och det räcker inte med att arbetstagarna har personkort med skattenummer. Många är fortfarande omedvetna om att arbetstagarna också själv ska meddela och registrera sina uppgifter hos skatteförvaltningen. Det ska man göra efter att man har fått sitt personkort av arbetsgivaren.

De som arbetar för huvudentreprenörerna har i huvudsak skattenummer och är registrerade, men när det gäller underentreprenörerna verkar det vara mycket som är oklart. Det berättar Janne Kemppainen, byggnadsförbundets regionchef i Österbotten.

Myndigheterna har stött på förfalskningar

Under regionförvaltningscentralens inspektioner har man också hittat de första förfalskade skattenumren.

Hittills består det offentliga skattenummerregistret av drygt 180 000 arbetstagare. Av dem är över 16 000 utländska arbetstagare.

Från och med mars kan myndigheterna fördela arbetsförbud

I övergångsskedet har myndigheterna överseende för misstag. Men från och med den 1 mars får arbetstagare utan registrerat skattenummer inte fortsätta arbeta förrän personkortet och registreringen är i skick.

Yle Pohjanmaa