Hoppa till huvudinnehåll

Hakkarainen: Stadsstyrelsen var jävig

Mårten Johansson och Jyrki Hakkarainen
Hakkarainen håller fast vid att Johansson mobbar honom Mårten Johansson och Jyrki Hakkarainen Bild: Yle/Fia Doepel jyrki hakkarainen

Jyrki Hakkarainen kräver att Raseborgs stadsstyrelses beslut om att säga upp honom rivs upp.

Han kräver nu rättelse till stadsstyrelsen beslut från början av november. Han anser att stadsstyrelsen var jävig och inte borde ha fattat beslutet.

Stadsstyrelsen beslöt den femte november att avskeda Hakkarainen från posten som utvecklingsdirektör. Uppsägningsprocessen inleddes omedelbart och Hakkarainen fick lämna sitt jobb som utvecklingsdirektör med omedelbar verkan.

Hakkarainen skriver i sitt rättelseyrkande att staden sedan början av 2009, då Raseborg bildades, har varit medveten om att han utsätts för arbetsplatsmobbning. Mobbningen fortsatte under hela tiden då Hakkarainen jobbade som stadens utvecklingsdirektör.

Upprepar anklagelser om mobbning

I stället för att ta i tu med saken har staden vänt allt emot Hakkarainen och han har anklagats för att inte ha skött sitt jobb. Stadsstyrelsen har ställt sig bakom den egentliga mobbaren, stadsdirektör Mårten Johansson och godkänt mobbningen, skriver Hakkarainen i sitt rättelseyrkande. Han anser att uppsägningsprocessen som nu har satts igång innebär att stadsstyrelsen mobbar honom.

Han anser att stadsstyrelsen ordförande och två vice ordföranden samt personalchefen, som har varit med under olika förhandlingar och ansett att Hakkarainen inte har blivit mobbad, är jäviga.

Ny behandling

Hakkarainen anser därför att stadsstyrelsen inte borde ha fattat beslut i ärendet utan kräver att beslutet upphävs och remitteras för ny utredning och beslut. En oberoende utredare borde ta sig an fallet anser Hakkarainen.

Frågan kommer troligtvis upp på stadsstyrelsens möte den 3 december.

Hakkarainen har också lämnat in ett annat rättelseyrkande. Det gäller stadsstyrelsens svar på Hakkarainens förslag på lösning på stadens ledningsproblem.

Sjukskriven

Raseborgs stad ska också höra Jyrki Hakkarainen för att se om han kan omplaceras. Först efter det kan staden säga upp honom. Det var meningen att han skulle höras den 19 november, men Hakkarainen är nu sjukskriven fram till åtminstone 13 januari och kan inte höras före det.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland