Hoppa till huvudinnehåll

Novia satsar på utbildning i ny musikterapi

Bild: YLE/Roy Fogde musikterapi

På fredag fick tio nya musikterapeuter sitt slutbetyg från Novia i Jakobstad. Det har fått en utbildning i funktionsinriktad musikterapi, FMT, som är en relativt ny vårdform i Finland.

Den används inom rehabiliteringen av såväl barn som vuxna med funktionsnedsättningar.

FMT-metoden är utvecklad i Sverige. Bild: YLE/Roy Fogde musikterapi

I terapiformen används piano och trummor. Och tanken är att just musiken, inte orden, ska vara en nyckel till minnen och känslor.

Bland de vuxenstuderandena som har gått utbildningen har man redan nu erfarenhet av terapin inom till exempel äldreomsorgen. Och erfarenheterna är goda.

Metoden är ursprungligen utvecklad i Sverige och var från början tänkt som en terapiform för till exempel barn med CP-skador. Men sedan yrkeshögkolan Novia började med sin fortbildningsverksamhet för närvårdare med några års yrkeserfarenhet har man märkt att den passar till alla åldrar

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten