Hoppa till huvudinnehåll

Medicinsk cannabis får säljas i Finland

Bild: Yle ms-sjuk

Medicinsk cannabis får nu för första gången säljas i Finland.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) har beviljat försäljningstillstånd för ett läkemedel - en munspray - som innehåller cannabis.

Hittills har det bara varit möjligt att ansöka om personligt tillstånd för bruk av medicinsk cannabis.

Lindrar muskelspänningar

Receptläkemedlet har utvecklats för att lindra extrema muskelspänningar (muskelspasticitet) hos MS-patienter.
Medicinen är avsedd bara för MS-patienter som lider av svår muskelspasticitet och som inte har fått lindring av andra läkemedel.

Läkemedlet har visat sig kunna lindra muskelkramper och justera sömnrubbningar förorsakade av muskelspänningar. Vissa patienter har med hjälp av medicinen fått bättre förutsättningar att klara av det dagliga livet.
Undersökningar har visat att bara en del av MS-patienterna har nytta av medicinen.

Bara specialläkare i neurologi och läkare på sjukhusens neurologiska avdelningar får skriva ut recept på läkemedlet.

MS - multipel skleros - är en sjukdom i centrala nervsystemet som påverkar rörligheten i kroppen. MS drabbar vanligen unga vuxna. I Finland insjuknar årligen ungefär 7 000 personer i sjukdomen.
MS är dubbelt så vanligt hos kvinnor än hos män.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes