Hoppa till huvudinnehåll

Finland stöder Palestina i FN

Finland har beslutat stöda palestiniernas försök att höja sin status i Förenta Nationerna.

Utrikesministeriet meddelade på onsdagen att Finland stöder att Palestina får permament observatörsstatus i FN. Palestina erkänns dock inte som stat.

FN röstar om Palestina

  • Palestina anhåller om att bli observatörsstat.
  • Det skulle ge Palestina möjlighet att bli medlem i andra FN-organ och dra Israel inför rätta i den internationella domstolen.
  • För: Finland, Danmark, Norge, Frankrike Spanien med flera
  • Emot: Israel, USA, Kanada med flera
  • Palestina väntas få stöd av majoriteten

Palestinierna har hittills representerats i FN av organisationen PLO, som haft permanent observatörsstatus som organisation sedan 1974.

Om Palestina får observatörsstatus som nation innebär det högre status och bland annat rätt att driva frågor i den internationella brottmålsdomstolen.

Beslutet fattades i regeringens utrikes- och säkerhetspolitiska utskott efter att en rad andra EU-länder också meddelat om sitt stöd. UM framhåller att beslutet inte innebär att Finland erkänner Palestina som stat.

Palestinierpresidenten Mahmoud Abbas lämnade in Palestinas medlemsansökan i FN för ett år sedan, men ärendet har inte framskridit. USA har blockerat behandlingen i säkerhetsrådet.

Finlands regering hade hoppats på en gemensam EU-linje i frågan, men bl.a. Frankrike, Danmark och Spanien hann redan meddela att de stöder Palestina. Också Schweiz och Norge ställde sig bakom Palestinas strävanden.

FN:s generalförsamling ska rösta om saken på torsdag.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes