Hoppa till huvudinnehåll

Svenskarna tror på sin skogsindustri

virkeslast på VR godståg
virkeslast på VR godståg Bild: VR godstrafik

Svenskarna anser att skogsindustrin är landets klart viktigaste exportindustri.

Tongångarna är annorlunda än i Finland, här har tilltron till skogsindustrin rasat, och nedläggningarna har varit stora och många. Euron är en orsak.

Jakob Donner-Amnell som är forskare vid Östra Finlands universitet, säger att den svenska skogsindustrin har klarat sig - om inte utmärkt - så åtminstone bra.

- En mycket enkel orsak är kronan, det vill säga den egna valutan som har hjälpt den svenska skogsindustrin och hela exporten i Sverige, särskilt sedan 2008, då kronan reagerade kraftigt på den globala recessionen. Nu har ju kronan blivit ganska stark under de senaste åren, men under de svåraste åren var den till stor hjälp.

Svårt att undvika nedskärningar

Den svenska skogsindustrin är inte lika beroende av papper som den finländska. Sverige har mer av sågvaror och sågverk, och de har inte drabbats lika hårt. Men Jakob Donner-Amnell förutspår att den svenska skogsindustrin delvis råkar ut för samma svårigheter som den finländska.

- Också där har man ändå rätt så mycket pappersproduktion. Det är svårt för de svenska producenterna att undvika nedskärningar på längre sikt. De har ju börjat komma nu som när Stora Enso i höstas meddelade att de kommer att stänga en pappersmaskin på en av sina svenska anläggningar.

Men den här annorlunda strukturen att man har mycket mer av sågvara som inte alls är beroende av papperskonjunkturerna gör att den svenska industrin kanske har ett försprång.

- I Sverige kommer man antagligen inte att tvingas skära ner lika mycket som man har gjort här i Finland och kanske måste fortsätta med.

Skogsindustrin i Sverige började lägga om sin produktion tidigare än här, och därmed blir nedläggningarna kanske inte så stora.

Det finns enligt Donner-Amnell alla möjligheter för skogsindustrin när oljan ska ersättas med biobaserad produktion.

- Få se om de finländska skogsfirmorna har pengarna och modet att vara bland de branscher och firmor som kommer att göra pengar på det hela. Det kan i värsta fall bli så att det mest är andra länder och andra branscher som kommer att skaffa sig de marknadsandelar som kommer att uppstå.

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes