Hoppa till huvudinnehåll

Byggstart nästa år för Sjundeås hjärta

En bild som visar hur kommuncentrum kunde se ut när Sjundeås hjärat är utbyggt: rader av nya hus i täta och småstadsaktiga kvarter. strax norr om nuvarande kommuncentrum, mot järnvägen.
Småstadsaktiga Sjundeås hjärta kommer att bestå av flervåningshus, radhuslängor och service. En bild som visar hur kommuncentrum kunde se ut när Sjundeås hjärat är utbyggt: rader av nya hus i täta och småstadsaktiga kvarter. strax norr om nuvarande kommuncentrum, mot järnvägen. Bild: Sjundeå kommun detaljplanen för kommuncentrum

Nästa år blir det äntligen byggstart på det stora nya bostadsområdet i Sjundeå kommuncentrum, Sjundeås hjärta.
Mellan 700 och 800 nya Sjundeåbor kan efter tio år bo på området. De kommer att bo nära all service och på promenadavstånd till tåget.

Området angränsar i norr till Kustbanan, i öster till Sjundeåvägen och i söder till Aleksis Kivi-skolan och idrottscentrumet. I väster smälter det ihop med småhusområdet Tegelbruksbacken. Sjundeås hjärta ska vara tätt bebyggt men småstadslikt och öppet, heter det i planen. Kommunen räknar med cirka 450 nya hyres- och ägarbostäder i Sjundeås hjärta.


Svårt locka företag

Byggplanering i Sjundeå.
Det var svårt att övertyga byggföretagen. I dag är blivande Sjundeås hjärta mest åkerlandskap. Byggplanering i Sjundeå. Bild: Yle/Fia Doepel byggplanering

Kommunen har trots dåliga tider lyckats locka två byggföretag som är redo att ta risken.
- Det var inte lätt. Det är bra att vi nu har hittat kunniga företag som är intresserade, förklarar kommundirektör Juha-Pekka Isotupa. Han deltog i förhandlingarna.

Kommunens bad tidigare in offerter men offertförfrågan gav inga resultat: inget byggföretag ville börja bygga på området.

Men kommunen kontaktade sedan på eget initiativ olika företag och nu ger förhandlingarna önskat resultat.

Kommunen och byggföretaget Lemminkäinen Talo Oyj undertecknar på tisdag avtalet om de första flervåningshusen i hörnet av Sjundeåvägen och järnvägen.
Ett annat företag, Sigma Invest, planerar byggstart för de första radhuslängorna nästa år. De kommer att resa sig i områdets sydvästra del, vid Flemmingsvägen.

Om både Lemminkäinen och Sigma förverkligar sina planer, står så gott som hela den planerade bostadsytan i bästa klar inom tio år.

Över 30 000 kvadratmeter och flera miljoner euro

En kartbild som visar hur flervåningshus och radhuslängor planerats på det nya området i Sjundeå kommuncentrum, Sjundeås hjärta.
Byggandet börjar med högre hus i områdets nordöstra och radhuslängro i sydväst. Kustbanan löper norr och Sjundeåvägen öster om området. En kartbild som visar hur flervåningshus och radhuslängor planerats på det nya området i Sjundeå kommuncentrum, Sjundeås hjärta. Bild: Sjundeå kommun santeri leijola

Lemminkäinen vill bygga flervåningshus och inleder med att bygga i områdets norostra hörn, det vill säga i hörnet av Sjundeåvägen och järnvägen. Här finns det byggrätt för cirka 6 000 våningskvadratmeter.

Allt som allt planerar Lemminkäinen att bebygga tre kvarter på området och den sammanlagda byggrätten uppgår till över 26 000 kvadratmeter. För de här tomterna får Sjundeå kommun 3-4 miljoner euro av Lemminkäinen.

Santeri Leijolas på företaget Sigma Invest Oy vill bygga radhus. De är planerade längre bort från järnvägen, vid Flemingsvägen. Han köper tomterna i ett kvarter som har drygt 6 000 kvadratmeter byggrätt. För sina fyra tomter betalar han omkring en miljon euro till Sjundeå kommun.

Byggandet och tomtaffärerna sker i etapper.

"Ingen stor risk"

Planeringsbild som visar nya torget på det planerade området "Sjundeås hjärta".
Ett torgområde har också ritats in på området Sjundeås hjärta. Planeringsbild som visar nya torget på det planerade området "Sjundeås hjärta". Bild: Sjundeå kommun asuntosäätiö

Tiderna är dåliga och många byggföretag ser dystert på framtiden. Men kommundirektör Juha-Pekka Isotupa anser att avtalen med Lemminkäinen och Sigma inte innebär några större risker för kommunen.
- Om planerna inte förverkligas, kan kommunen sälja tomterna till någon annan.

Om Lemminkäinens och Sigmas tomtköp och byggplaner går i stöpet, betyder det i praktiken med andra ord främst att Sjundeås hjärta inte blir färdigt lika snabbt som planerat.

Tryggar järnvägsstationen

Hus vid järnvägen i Sjundeå på planebild.
VR kräver täta centrumområden för att trafiken ska fortsätta. Hus vid järnvägen i Sjundeå på planebild. Bild: Sjundeå kommun asuntosäätiö

Området är mycket viktigt också med tanke på tågtrafiken. Det bidrar till att bevara järnvägsstationen i Sjundeå.

- Det är viktigt för Sjundeå att vi bygger lite tätare. VR kräver att det finns 5 000 invånare på en radie av två kilometer, i annat fall är järnvägsstationen. inte lönsam, förklarar Isotupa.

Kommuncentrum har nu långt ifrån 5 000 invånare. Sjundeås hjärta innebär närmare ett tusen fler centruminvånare. Kommunen planerar utöver det också nytt centrumboende på Brännmalmens bostadsområde och i Fall samt i skogen norr om Sjundbyvägen. Sjundbyvägens område har en byggrätt på närmare 30 000 kvadratmeter. Det kan bli nästan 300 nya bostäder.
På Sjundbyvägens område planeras också en ny skola och ett daghem.

Läs också