Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp: Vapnen bakom lås

Skärpta krav på att låsa in vapen föreslås när vapenlagen ses över. En arbetsgrupp vid Inrikesministeriet föreslår bland annat att personer som har något ytterst farligt vapen eller mer än fem skjutvapen bör ha ett säkerhetsskåp.

I dag kan en vapendel förvaras separat från resten av vapnet på ett olåst ställe, men enligt de nya reglerna måste alla vapendelar vara inlåsta.

Skjutvapen kan i fortsättningen förvaras i ett så kallat vapenhotell, det vill säga hos en näringsidkare i vapenbranschen som har tillstånd att förvara vapen.

Vapen ska också få förvaras i fordon bara tillfälligt och också då ska vapnet vara inlåst så att utomstående inte upptäcker det.

Bestämmelserna preciseras också när det gäller läkarnas skyldighet att göra anmälan till polisen om farliga personer som inte bör ha skjutvapen eller ammunition. De här anmälningarna ska förvaras i polisens system i högst tre år och uppgifterna får användas endast i samband med frågor om vapenlicenser.

Arbetsgruppen föreslår att de nya bestämmelserna om förvaring av skjutvapen också ska gälla kraftiga luftvapen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes