Hoppa till huvudinnehåll

Fingrid: Hushållen förbrukar mer el

Elstolpe i mörker
Elstolpe i mörker Bild: Ilkka Volanen eldistrubution

Vinterns elförbrukning väntas nå samma toppnivåer som under förra vintern trots att industrins energiförbrukning har minskat.

Stamnätsbolaget Fingrid uppskattar att bland annat hushållen kommer att öka sin energikonsumtion, så att topparna i elförbrukningen når samma nivåer som under förra vintern.

Finlands egen elproduktion räcker inte till för att täcka elbehovet då förbrukningen är som störst. Underskottet täcks med importerad el från Estland, Ryssland och Sverige.

Läs också