Hoppa till huvudinnehåll

Optima startar på minus nästa år

Yrkesinstitutet Optima
Yrkesinstitutet Optima Bild: YLE/ Kjell Vikman yrkesinstitut

Yrkesskolan Optima i Jakobstad har ett underskott på 300 000 euro nästa år. Underskottet beror på att statsbidragen för den yrkesinriktade utbildningen har sjunkit jämfört med i fjol.

Underskottet innebär att Optima nu står inför ett åtstramningsprogram för att få ekonomin i balans. Det innebär att man kommer att se över kostnaderna på alla poster.

Trots stramare tider kommer samkommunen ändå att investera sammanlagt nio miljoner euro i Optima under åren 2013-2015. Till de största investeringarna hör planeringen och byggstarten för tillbyggnaden vid Trädgårdsgatan. Tillbyggnaden kommer att rymma nya moderna undervisningsutrymmen för bland annat merkonom utbildningen.

Statens nedskärningar i bidragen till landets yrkesutbildningar beror främst på mindre årsklasser och på den ekonomiska situationen i landet.

Optima ordnar yrkesutbildning för unga och vuxna och ansvarar för specialyrkesutbildningen i Svenskfinland. Dessutom erbjuder Optima olika former av tjänster för arbetslivet.
Optima har totalt ca 3000 studerande, varav 1200 inom ungdomsutbildningen och 350 vuxen studerande. Optima har omkring 300 anställda.

Läs också