Hoppa till huvudinnehåll

Pedersöre renoverar skolor och daghem nästa år

Utredning om gemensamma utrymmen för skola och församlingshem i Esse läggs ner
Pedersöre ska renovera och bygga en tillbyggnad vid Överesse skola för 2,2 miljoner euro. Utredning om gemensamma utrymmen för skola och församlingshem i Esse läggs ner Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman överesse

Utgångsläget för Pedersöres budget för 2013 är fortsatt låg arbetslöshet, underskott i ekonomin och fortsatt hög investeringstakt och därmed också snabbt ökande skuldsättning. Budgeten för 2013 visar på ett nollresultat.

De största investeringarna nästa år går till utbildning och kultur. Purmo skola ska få en tillbygnad och renoveras för 2,3 miljoner euro, Överesse skola ska få en tillbyggnad och saneras för 2,2 miljoner och huvudbiblioteket ska få en tillbyggnad för 2,1 miljoner. Det investeras och i renoveringar och tillbyggnader vid Kyrkoby daghem, Kyrkoby skola, Lepplax daghem och förskola. 1,2 miljoner euro investeras i kommunaltekniken. Dessutom tillkommer ett regionalt vatten- och avloppsprojekt på 5,4 miljoner euro.

Övriga investeringar är projekt med trafikverket på 200 000 euro, aktiekapital 60 000 euro och lösöre 141 000 euro.

Investeringarna i euro per invånare ligger på 732,01 euro, i hela Österbotten ligger samma summa på 581,60 euro.

Pedersöre får in den största andelen av intäkterna på försäljning medan de största kostnaderna ligger på köp av tjänster tätt följt av personalkostnader.

Inkomstskattesatsen är sedan tidigare fastslagen till 20,5 procent. Tidigare har den legat på 19,5.

Läs också