Hoppa till huvudinnehåll

Fem böcker av Anders Chydenius ges ut

Anders Store, Gustav Björkstrand och Maren Jonasson. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist chydenius samlade skrifter

Allt som finns bevarat av vad kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius skrev ges nu ut i fem nya böcker. Totalt blir det 2 500 sidor och böckerna kommer samtidigt på svenska, finska och engelska.

De svenska texterna ges ut i originalversion på 1700-talsspråk. Redaktörerna säger ändå att vem som helst kan läsa texterna och att de dessutom är mycket aktuella i dag.

Det första verket innehåller allt från Chydenius dikt till en svensk prins, predikningar och boken "Källan till rikets vanmakt", eller "wan-magt" som det stavades på 1760-talet.
- Den boken passar bra i EU-krisen, han skriver om hur ekonomin påverkar nationerna. Han skulle säkert förespråka frihandel i EU men samtidigt betona att vi ska ta ansvar för varandra, och skulle vilja att vi hjälper Grekland. Man ska stöda de svaga tills de är på benen igen, säger biskop emeritus Gustav Björkstrand i redaktionsrådet.

Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist samlade skrifter

Anders Chydenius bodde och verkade i Karlebytrakten en stor del av sitt liv. Han är kanske mest känd för sina tankar kring ekonomisk liberalism och handelsfrihet och han är upphovsman till världens första lag om offentlighet (tryckfrihetsförordningen 1766).
- Han talade för öppenhet, frihet och tillgänglighet och skulle ha mycket att lära oss ännu i dag, säger Björkstrand.

I dag Anders Chydenius fått låna sitt namn åt både Chydenius-institutet, en gata och köpcentret Chydenia i Karleby.
- Han tyckte nog att det var viktigt att de som tillverkade produkterna också skulle få sälja dem och få vinst. Så jag tycker inte det är så tokigt att hans namn förknippas med ett köpcenter, säger Björkstrand.

Chydenius hade makt men var samtidigt en man av folket och konstruerade till exempel dyngkärror tillsammans med Nedervetilborna.
- Han kallades näver-Ant och han levde mitt bland det vanliga folket. Det här finns kanske kvar i mentaliteten i Karlebytrakten, vi bockar inte för höga herrar, och Chydenius satte sig inte högre än andra heller, säger kyrkoherde Anders Store i Nedervetil.

Första boken i serien Anders Chydenius samlade verk gavs ut på tisdagen, de övriga fyra utkommer under 2013 och 2014. Böckerna ges ut i samarbete mellan Karleby universitetscenter Chydenius och flera andra aktörer. Budgeten ligger på 1,3 miljoner euro och finansieras bland annat av Karleby stad och staten.

Läs också