Hoppa till huvudinnehåll

Församlingarna tvungna att spara

Ekenäs kyrktorn
Församlingarna förlorar medlemmar och därmed skatteintäkter. Ekenäs kyrktorn Bild: YLE/Malin Valtonen yle,Raseborg,Ekenäs

Raseborgs kyrkliga samfällighet har under en längre tid fått vända på slantarna.
Största orsaken är att skatteintäkterna minskat drastiskt under flera års tid. En delorsak till de minskade skatteinkomster är den pågående trenden där många väljer att träda ut ur kyrkan.

Totalt borde församlingarna och deras gemensamma samfällighet spara 500 000 euro.
Drygt hälften, 280 000 euro, borde sparas in redan i nästa års budget.

Alla måste dra sitt strå till stacken.

Den kyrkliga samfälligheten ansvarar för fastigheterna och byråkratin. Samfällighetens andel av sparandet nästa år utgör 130 000 euro.
Minskat fastighetsunderhåll och anställningsstopp ska ge önskat resultat. Samfälligheten har också några andra, mindre åtgärder att ta till.

Församlingarna ansvarar för verksamheten. De skall under 2013 spara 150 000 euro.
Församlingarna har tagit ett solidariskt beslut att sluta prenumerera på Kyrkpressen och den finska motsvarigheten Kotimaa åt sina medlemmar.

Enligt Kerstin Ilander (SFP), som är medlem i Karis svenska församlingsråd, finns det inga andra lösningar.
Allternativen skulle vara att dra in på någon verksamhet, som till exempel eftermiddagsklubben.

För den som fortfarande vill läsa Kyrkpressen eller Kotimaa men inte vill prenumerera på dem kommer några tidningsexemplar att finnas tillgängliga i kyrkan och i församlingshemmet.