Hoppa till huvudinnehåll

Hinderfria lekparker saknas i Helsingfors

Storåkern i Esbo satsade på en park som passar de flesta. Bild: Maja Ottelin/YLE storåkern

Familjer med funktionshindrade barn åker så långt som till Tammerfors för att kunna erbjuda sina barn en trygg miljö för utelek. Såhär borde det inte vara i Helsingfors som dessutom profileras som en hinderfri stad.

Det här anser Annika Andersson från De gröna i Helsingfors som tog initiativ till en fullmäktigemotion som nu går vidare till utredning.

Breda gångar och trygga gungor

För att en lekpark kan klassas som hinderfri behövs bredare gångar anpassade för rullstolar, speciella gungor för rörelsehindrade, starka färger och punktskrift för synskadade.

Meningen är inte att bygga nya parker utan anpassa några av de redan existerande parkerna så att barn med rörelsehinder också kan delta i leken.

- Tanken är att alla barn kan leka i samma park, säger Andersson.

Ingen dyr investering

Enligt Andersson är det inte fråga om stora investeringar. Det kostar mellan 10 000 och 20 000 euro att bygga om en lekpark. Den dyraste investeringen är handikapptoaletten som kan installeras i parker med aktivitetsbyggnad.

Var i Helsingfors de hinderfria lekparkerna skulle finnas tar Andersson inte ställning till i det här skedet men tillägger att det är av största vikt att parkerna är belägna på ställen som har bra förbindelser.

Läs också