Hoppa till huvudinnehåll

Ingå har bemannat social- och hälsovården

Ingå hälsocentral
Ingå hälsocentral Bild: YLE/Helena Rosenblad ingå hälsocentral

Ingå har lyckats väl med att rekrytera personal inom social- och hälsovården från årsskiftet, då vårdsamarbetet Lost med Sjundeå och Lojo upphör.

Ingå behöver en social- och hälsovårdspersonal på närmare etthundra personer, och bara ett fåtal jobb är fortfarande lediga, säger Barbro Viljanen (Ob), som är viceordförande för styrgruppen som planerar social- och hälsovården i Ingå. Kommunen behöver ännu tandskötare och munhygienist.
- Men där torde vi ha sökande, säger Viljanen.

Tandläkare på sikt i egen regi?

Ingå kommun fortsätter köpa tandläkartjänster av Attendo Terveyspalvelut på samma sätt som vårdsamarbetet Lost har gjort de senaste åren.
Tanken är det ska finnas en heltidstandläkare i Ingå och två tandläkare som jobbar deltid. Invånarna ska också få tillgång till specialistvård.
Avtalet, som är uppgjort på ett år, gör det också möjligt för kommunen att leta efter egna kommunala tandläkare som kunde ta över jobbet från och med år 2014.

Hyrläkare också nästa år

Nästan alla av dem som före Lost-tiden arbetade inom Ingå kommun kommer tillbaka på kommunens lönelista.

Eftersom två av fyra läkarvakanser är obesatta, kommer hyrläkare också i fortsättningen att arbeta på hälsostationen i Ingå, förklarar Barbro Viljanen.

Jourpatienter tas som tidigare emot bara under normala öppettider. Övriga tider ska jourpatienter såsom nu söka sig till Lojo eller Ekenäs.