Hoppa till huvudinnehåll

Borgå överklagar beslut om avloppsvatten?

Strandbodarna i Borgå på vintern
Förvaltningsdomstolen beslut om att Lahtis får fortsätta släppa ut smutsvatten i Borgå å tillfredsställer inte Borgå. Strandbodarna i Borgå på vintern Bild: YLE/Victoria Riikonen borgå strandbodar

Borgå stad kommer troligtvis att överklaga Vasa förvaltningsdomstols beslut om att Lahtis stad får fortsätta släppa ut sitt avloppsvatten i Borgå å.

Miljövårdschefen i Borgå - Jukka Palmgren - säger att Vasa förvaltningsdomstols beslut står i skarp konflikt med målen i ramdirektivet för vatten. Han motiverar en överklagan med att man bör se till att bakgrundsflödet alltid är minst 2 kubikmeter i sekunden från reningsverken i Kariniemi och Ali-Juhakkala - detta om avloppsvattnet också i fortsättningen släpps ut i Borgå å.

Från avloppsvattnet bör också avlägsnas fekala koliforma bakterier också under andra årstider än under somamren.

Byggnads- och miljönämnden i Borgå tar på sitt möte på torsdag ställning till huruvida Borgå stad bör överklaga ärendet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland