Hoppa till huvudinnehåll

Hundratals sägs upp vid OP-Pohjola

OP-Pohjola
OP-Pohjola Bild: YLE op pohjola

Samarbetsförhandlingarna är nu över i finansgruppen OP Pohjola och i närstående Pohjola.

Räknar man ihop personalminskningarna så minskas antalet anställda med 840 personer, av dem sägs drygt 360 upp och 470 överförs från koncernen via andra arrangemang. Dessutom läggs 170 personers arbete ut till andra bolag.

Målet är att spara sammanlagt 200 miljoner per år fram till 2015.

OP Pohjola minskar antalet anställda med drygt 560, av dem sägs nästan 250 upp och drygt 300 överförs från koncernen via andra arrangemang. Dessutom läggs 150 personers uppgifter ut.

Målet är att spara 150 miljoner per år fram till 2015.

Och Pohjola-koncernen igen minskar antalet anställda med drygt 280 personer. 113 personer sägs upp och 168 överförs från koncernen via andra arrangemang. Dessutom läggs ett tjugotal 22 personers uppgifter ut.

Pohjola-koncernen strukturerar också om och överför drygt 600 anställda till andra bolag inom koncernen. Vid slutet av september hade Pohjola-koncernen 3 424 anställda.

Målet är att spara 50 miljoner per år fram till 2015.

Gruppen utgörs av cirka 200 andelsbanker samt gruppens centralinstitut OP-Pohjola med dotterföretag och närstående företag, av vilka det största är börsnoterade Pohjola Bank Abp.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes