Hoppa till huvudinnehåll

Politikerna risade Raseborgs förvaltningsstadga

Thomas Blomqvist och partiernas representanter diskuterar under en paus hur fullmäktigemöte ska fortsätta.
Thomas Blomqvist diskuterar under pausen med grupperna om hur mötet ska fortsätta. Thomas Blomqvist och partiernas representanter diskuterar under en paus hur fullmäktigemöte ska fortsätta. Bild: Yle / Pia Santonen paus,Raseborg,Ekenäs

Politikerna i Raseborgs avgående stadsfullmäktige eldade på ordentligt när de på tisdagen kritiserade den nya förvaltningsstadgan. Stadgan är dokumentet som slår fast till exempel vem som bestämmer om vad i staden.
Stadgan godkändes trots kritiken. Men fullmäktige röstade om några förändringar till stadgan. De vikigaste var att stadsplaneringsarkitekten fungerar som föredragande i den nya planläggningsnämnden samt att det är fullmäktige och inte stadsstyrelsen som beslutar om alla permitteringar av stadens personal.


Raseborgs första stadfullmäktige har hållit sitt sista möte i Seminarieskolans aula i Ekenäs.
Raseborgs första fullmäktige har hållit sitt sista möte. Raseborgs första stadfullmäktige har hållit sitt sista möte i Seminarieskolans aula i Ekenäs. Bild: Yle / Pia Santonen 2008-2012,Raseborg,Ekenäs

Förslaget till ny tydligare stadga samlade stark kritik över partigränserna.

Stadsdirektör Mårten Johansson inledde behandlingen med en presentation av stadgan. Johansson medgav att det handlar om svåra saker och att man kanske behöver läsa stadgan tjugo gånger innan man förstår den.

Stadsdirektören presenterade förvaltningsstadgan. Politikerna var inte förtjusta.
Stadsdirektören (i talarstolen) presenterade förvaltningsstadgan. Politikerna var inte förtjusta. Stadsdirektören presenterade förvaltningsstadgan. Politikerna var inte förtjusta. Bild: Yle / Pia Santonen raseborgs fullmäktige,Raseborg,Ekenäs

Johanssons presentation bestod av detaljer men han gav ingen klar helhetsbild över vad stadgan innehåller.

”Under all kritik”

Sedan var det politikernas tur att diskutera förslaget, en lunta på cirka 50 sidor.

Maktpartiet SFP:s Sven Holmberg sade att stadgan är under all kritik.

Han hänvisade främst till språket men kritiserade också innehållet. Holmberg ville till exempel att det blir stadsplaneringsarkitekten och inte tekniska direktören som är föredragande i planläggningsnämnden.

Partikamraten Jan Lindroos påpekade att turismfrågorna inte lyder under någon nämnd alls.

”Revidera, remittera, förkasta”

Ordböcker.
Språket i stadgeförslaget fick mest kritik, både från finskt och svenskt håll. "Omöjligt att förstå," var en vanlig kommentar. Ordböcker. Bild: Yle finska-svenska

De grönas Marko Reinikainen ansåg att stadgeförslaget mot slutet blivit ett hastverk. Han hoppades att stadgan kan revideras så snart som möjligt om den nu godkänns.

Vänsterförbundets Harry Yltävä var mera rakt på sak. Han föreslog att förslaget remitteras, det vill säga att det bereds på nytt.

Kommunisternas Peter Björklöf ville slopa hela stadgan. Han föreslog sin radikala linje trogen att den förkastas eftersom den inte innehåller någon annan klar linje än att den rövar fullmäktige dess makt och ger den till stadsdirektör Mårten Johansson och de övrgia tjänstemännen.
Om den godkänns, kan vi ändra namnet Raseborg till Mårtengrad, skämtade Björklöf.

De som försvarade förslaget till ny förvaltningsstadga medgav att det finns brister i det och de påminde att arbetet varit digert. Men de tyckte att förslaget duger trots allt.
- Jag vågar nog påstå att vi har rättat till en hel del fel och motsättningar som finns i den nuvarande stadgan, konstaterade Anders Walls (SFP).

SFP:s Linnea Henriksson tyckte också att skrivfel inte kan undvikas. Hon ansåg att stadgan kan godkännas och sedan ses över till exempel varje år.

SDP:s Holger Wickström har också suttit med i kommittén och han försvarade stadgeförslaget.
Han påminde också om att stadgan styr arbetsrutinerna i en kommun, den är i första hand inget politiskt verktyg.

Partikamraten Petri Kajander efterlyste i två repriser en koppling mellan stadsstyrelsen och personalsektionen. Det står i förslaget att stadsstyrelsen tillsätter personalsektionen men det står inget om att någon av sektionens medlemmar behöver vara medlem i stadsstyrelsen.

”Nej så här kan det inte gå till”

Diskussionen på mötet gick het, inte minst när behandlingen kom så långt att stadgan skulle godkännas kapitel för kapitel.

Förslagen från politikerna innehöll allt från stora linjedragningar till korrigeringar av små och större språkfel.

Fullmäktigeordföranden Thomas Blomqvist ansåg att mötet gick i helt fel riktning.

- Nej nej så här kan det inte vara, sade han och beslöt att det behövs en kort paus. Under pausen kom gruppordförandena överens om att språkfel och dylikt, till exempel icke-överensstämmande uppgifter i den svenska och finska versionen, kan korrigeras senare.

Få förändringar

Kökspersonal gör matportioner i storkök
Det blir fullmäktige som besluter om eventuella permitteringar, inte stadsstyrelsen som det stod i förslaget. Kökspersonal gör matportioner i storkök Bild: YLE/Sune Bergström kökspersonal

Efter diskussionen röstade fullmäktige om förändringsförslagen.

En viktig förändring blev att det är stadsfullmäktige och inte styrelsen som besluter om permitteringar av stadens personal. Lauri Metsämäkis (SDP) förslag vann med rösterna 30-26.

Sven Holmberg och flera andra föreslog att stadsplaneringsarkitekten i stället för tekniska direktören föredrar ärendena i den nya planläggningsnämnden. Jan Lindroos föreslog att kultursekreteraren och inte bildningsdirektören fungerar som föredragande i den nya kulturnämnden.

I omröstningarna gick det så att stadsplaneringsarkitekten föredrar ärendena i planläggningsnämnden. Rösterna föll 46-11.

Men kultursekreteraren blev inte föredragande i kulturnämnden. Rösterna här föll 45-9.

SDP:s Seija Kannelsuo-Mäntynen framförde mycket stark kritik mot finskan i förvaltningsstadgan.
- Det står ingenstans vem som ansvarar för översättningarna i Raseborg.

Hon förklarade att det finns meningar i stadgan som slutar mitt i och på många ställen kan läsaren inte över huvudtaget förstå vad texten betyder eftersom den är så dåligt översatt. Hon tycker att svaga och bristfälliga finska texter är allt för vanliga i Raseborg. Men hon lyckades få in en mening i stadgan om att stadskansliet har ansvar för översättingarna.

Anders Walls, SFP.
Anders Walls har lett arbetet i stadgekommittén. Anders Walls, SFP. Bild: YLE/Petra Thilman walls anders,Raseborg

Wallska kommittéens förslag

Det är en femmannakommitté som under ledning av stadsstyrelsens första viceordförande Anders Walls i några år har funderat på stadens strukturer, till exempel vilka organ som ska finnas, hurdan deras ställning är i organisationen och vilka uppgifter de ska sköta.

Tanken har varit att både klargöra och komprimera - staden har i dagens läge flera olika stadgor som gäller. Det har också kommit fram att uppgifterna i de gällande pappren inte stämmer överens så behovet av ett nytt papper har varit uppenbart.

Läs också